Ytterligare lättnader i restriktioner från 15 juli

Två glada personer i varsin solstol

Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

Den 1 juli gjordes en rad anpassningar av restriktionerna som finns för att förhindra spridningen av covid-19, och sedan dess har antalet smittade personer och vårdade för covid-19 fortsatt att minska. Antalet personer som vaccinerat sig fortsätter också att stiga. Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning är därför att det från och med den 15 juli är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna i enlighet med det förslag för nivå 2 som tidigare presenterats.

Individer bör även i fortsättningen stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel. Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är fortsatt särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Exempel på anpassningar från den 15 juli

  • Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort.
  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.
  • Råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner tas bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.
  • Passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort
  • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
Publicerad:
Senast uppdaterad: