Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nätet

Nätet är en daglig verksamhet i Åkersberga. Hit tar man sig enkelt med buss. Verksamheten är förlagd både inne på Nätet och ute i samhället. Nätet är förutom en arbetsplats också en social träffpunkt. Hit kan arbetstagare komma och vara en del av vår gemenskap. På Nätet finns en öppen, tillåtande och trevlig atmosfär. Vi lyssnar på våra arbetstagare och försöker så långt det är möjligt att forma verksamheten efter önskemål och behov.

Verksamhetens mål och speciella inriktning

Du kan arbeta hos oss om du har rätt till insatser enligt LSS. På Nätet erbjuder vi olika typer av arbeten. Vi har bland annat monteringsarbete och skapande aktiviteter. Här lagar vi vår egen lunch vilket ger dig möjlighet att arbeta i köket. För dig som är intresserad av att arbeta utanför Nätets lokaler finns många alternativ. Vi utför olika arbetsuppgifter i kommunhuset och du kan också följa med ut på arbetsuppdrag med vår bilburna servicegrupp.

Eftersom vi på Nätet tycker att friskvård är viktigt, ägnar vi tid till exempelvis gym o promenader. Vi har ett samarbete med Knopens dagliga verksamhet. Utefter behov har du möjlighet att ha en del av din verksamhet på Knopen.

Vi följer Socialstyrelsens regler och föreskrifter om dokumentation. När du börjar hos oss upprättar vi tillsammans med dig en genomförandeplan. I planen finns det beskrivet vilket stöd du önskar och behöver, samt hur stödet ska utföras.

Personalens utbildning och kompetens

Nätets personal har bred kompetens och erfarenhet inom funktionshinderområdet. Här finns alltid någon som kan stötta och vägleda dig i ditt arbete. Flera i personalgruppen har extra kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personalen är viktig och ges hela tiden möjlighet till utbildning för att utvecklas i sin yrkesroll.

Kontinuitet och kvalitetsarbete

Vårt mål är att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande verksamhet för dig som arbetar hos oss. Verksamheten är under ständig utveckling för att passa dig som kommer hit. Vi arbetar utifrån gemensamma riktlinjer för bemötande.

Daglig verksamhet arbetar fortlöpande och systematiskt för att följa upp kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar och enhetscheferna arbetar kontinuerligt med att planera, leda, kontrollera, utvärdera och följa upp verksamheten i det molnbaserade verktyget Stratsys. I Stratsys är processer kartlagda utifrån de krav och mål som finns i lagar och föreskrifter för att bedriva daglig verksamhet. Till processerna kopplas rutiner som beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur processernas aktiviteter ska utföras. Verksamheten följer bland annat genom egenkontroller i Stratsys upp risker, avvikelser, synpunkter och klagomål för att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Stephanie Dargren
Senast uppdaterad:
tisdag 20 oktober 2020