Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet arbetar med frågor som har betydelse för människor med olika funktionshinder. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten i kommunen.

Det kommunala tillgänglighetsrådet är rådgivande och ger information i frågor som rör människor med olika funktionshinder. Rådet fungerar som en remissinstans till kommunens nämnder.

Det kommunala tillgänglighetsrådet påverkar genom att lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning. Det gäller till exempel nya detaljplaner i Österåkers kommun, då rådet föreslår förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade.

De förtroendevalda representanterna i det kommunala tillgänglighetsrådet utses av Kommunstyrelsen. Relevanta organisationer som finns i kommunen erbjuds att utse vardera en ledamot och en ersättare.

Minnesanteckningar 2021

Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 23 februari 2021