Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet i Österåkers kommun arbetar med frågor som är viktiga för kommunens skärgård. Rådet medverkar bland annat i kommunens planarbeten för att värna om skärgårdens natur och kulturvärden.

Skärgårdsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som har betydelse för kommunens skärgård.

Visioner och mål

Skärgårdsrådet verkar för skärgårdens permanentboende och verksamma i regionen. Målet är att samtliga utvecklingsfrågor som berör skärgårdsdelen (till exempel infrastruktur, bygga/bo, skola, äldre, kommunikationer och miljö) ska behandlas i rådet före kommunala beslut.

Strategier för att förstärka och skapa möjligheter

Skärgårdsrådets strategier för att skapa möjligheter och påverka tillväxtmålet är att:

  • göra rådet och dess medlemmar kända av de boende i området med syfte att få information för att kunna verka för den övergripande verksamhetsidén
  • informera förtroendevalda och tjänstemän i kommunen för att påvisa möjligheten till kontakt med skärgårdskompetensen i rådet
  • Kommunstyrelsen informerar nämnderna beträffande deras skyldighet att remittera ärenden som berör skärgårdsområdet
  • väga antal skärgårdsboende gentemot centralboende så att hänsyn tas till att skärgården är en glesbygd
  • arbeta för att natur och kulturvärden i skärgården tas tillvara bland annat genom aktiv medverkan i kommunens planarbete (fågelskyddsområden och fiskereproduktionsområden där bland annat strandskyddet kan ha betydelse för naturens framtida utveckling)
  • genom information, påverkan och goda exempel visa på fördelar med att bo kvar eller bosätta sig i området
  • bjuda in skärgårdsungdomar till möten för att lyssna och ta tillvara på deras synpunkter och önskemål
  • ha minst fyra möten per år
  • från det lokala skärgårdsrådet rapportera till kommunens representant i Länsstyrelsens skärgårdsråd.

Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011

Protokoll 2010

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 25 februari 2020