Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet arbetar med frågor som är viktiga för kommunens pensionärer och äldre invånare. Genom att föra fram de äldres synpunkter och intressen kan rådet påverka kommunens planering.

Pensionärsrådet fungerar som en remissinstans till nämnderna i frågor som rör kommunens pensionärer och äldre invånare. Pensionärsrådet kan på så vis påverka kommunens planering och utveckling och ta tillvara de äldres synpunkter och intressen.

Ledamöter i pensionärsrådet är dels förtroendevalda, utsedda av Kommunstyrelsen och dels representanter för de lokala pensionärsorganisationerna. Dessa organisationer erbjuds att utse två ledamöter och en ersättare vardera.

Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 2015

Protokoll 2014

Protokoll 2013

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
måndag 26 oktober 2020