Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Integrationsrådet

Integrationsrådet arbetar med frågor som handlar om integration. Rådet är ett forum för samtal om hur Österåkers kommun kan underlätta omställningen för nyinflyttade invånare från andra länder. 

Integrationsrådet samarbetar med kommunens nämnder genom att lämna råd och synpunkter i frågor som behöver belysas ur ett integrationsperspektiv. Rådet fungerar som ett forum för samtal om hur kommunen bäst kan ta emot och stötta nyinflyttade invånare som kommer från andra länder.

I rådets uppgifter ingår att

  • följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv
  • verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den kommunala planeringen
  • vara remissorgan i frågor som rör integration.

Då rådet har möjlighet att bjuda in externa intressenter till samråd har det inlett samarbete med representanter från närpolisen, socialtjänsten och samfund.

Minnesanteckningar 2020

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2018

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar 2016

Minnesanteckningar 2015

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 25 februari 2020