Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rådgivande organ

De rådgivande organen fungerar som mötesplatser där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med kommunens förtroendevalda.

Kommunens nämnder har stöd av nio rådgivande organ, som även kallas råd. Råden fungerar som mötesplatser där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med kommunens förtroendevalda. Råden erbjuder även rådgivning inom kommunens olika områden.

I råden sitter förtroendevalda och representanter från föreningar och organisationer inom respektive område.

Råden i Österåkers kommun

  • Barn- och ungdomsrådet
  • Idrotts- och friluftsrådet
  • Kommunala tillgänglighetsrådet
  • Integrationsrådet
  • Miljö- och klimatrådet
  • Näringslivsrådet
  • Pensionärsrådet
  • Skärgårdsrådet
  • Trygg i Österåker - Har upphört efter beslut i Kommunstyrelsen 2020-09-28, § 10:18. Frågorna inom Trygg i Österåker kommer framöver att hanteras av Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den förvaltning som har sakkunskap om respektive råds ansvarsområde ansvarar för att ge administrativt stöd.

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
torsdag 8 oktober 2020