Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens mål är att Österåkers kommun ska vara en bra kommun att leva i för äldre och människor med funktionsnedsättningar. De ska kunna leva och bo självständigt och ha tillgång till bra vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämndens övergripande mål är att äldre och människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. De ska ha tillgång till vård och omsorg av god kvalitet.

Vård- och omsorgsnämndens uppgifter är bland annat att:

  • bedöma den enskildes behov av vård och omsorg
  • verka för att det finns ett varierat utbud som tillgodoser vårdtagares och anhörigas önskemål om vård och omsorg
  • utöva tillsyn av anordnare av vård- och omsorgsverksamhet
  • administrera och besluta om vissa frågor som rör kundval inom vård- och omsorgsområdet.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar inte för driften av verksamheterna. Det gör Produktionsstyrelsen.

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 12 februari 2019