Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande allmän platsmark och byggnader, gator och vägar, parker, lekplatser och naturreservat, skog, samt parkering, hamnar, färjetrafik och industrispår. Tekniska nämnden har också ett beställaransvar gentemot Österåkervatten på VA- och Avfallsområdena

Tekniska nämnden är en nyinrättad nämnd i kommunen från den första januari 2019.

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 15 januari 2019