Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg och stöd för barn, vuxna och familjer. Den erbjuder också frivilliga tjänster som kan underlätta tillvaron för människor i behov av stöd.

Enligt socialtjänstlagen har Österåkers kommun vissa skyldigheter när det gäller invånarnas livsvillkor. Det är Socialnämndens roll att axla det ansvaret.

Omsorg, vård och stöd

Socialnämnden ansvarar för omsorg och stöd för barn, vuxna och familjer. Nämnden ansvarar också för ekonomiskt bistånd och erbjuder budget- och skuldrådgivning. Vidare hör familjerätt, familjerådgivning och familjebehandling till nämndens områden. Socialnämnden bedriver även missbruks- och beroendevård, ordnar föräldrakurser och har en ungdomsmottagning.

Socialnämnden erbjuder också vissa tjänster som är frivilliga för kommunen för att underlätta tillvaron för människor i behov av stöd.

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 15 januari 2019