Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun ansvarar för bland annat miljö och hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, avfall och naturskydd.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar sträcker sig från miljö och hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, avfall, kemikalier, naturskydd, livsmedel till tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Verksamheten styrs av en omfattande lagstiftning, råd och anvisningar från centrala myndigheter.

Nämnden ger tillstånd till enskild avloppsanläggning och handlägger anmälan för till exempel installation av bergvärmepump eller hushållskompost och registrering av livsmedelshantering.

Fortlöpande tillsyn sker över verksamheter som berör vår hälsa, till exempel skolor och förskolor, hygienlokaler och livsmedelslokaler. Tillsyn sker även över verksamheter som kan påverka miljön, bland annat avfalls- och avloppsanläggningar, bensinstationer och marinor.

En del av tillsynsarbetet görs som en följd av klagomål från enskilda på till exempel störande ljud, olägenheter i bostäder eller andra lokaler.

Serveringstillstånd lämnas för försäljning av starköl, vin och starksprit, vid offentliga eller slutna tillställningar. Folkölsförsäljning kan ske efter anmälan till nämnden.

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 15 januari 2019