Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden håller uppsikt över byggnadsverksamheten i Österåkers kommun. Nämnden ansvarar för bland annat bygglovsfrågor, strandskyddsfrågor, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Byggnadsnämnden håller uppsikt över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Den har också ett tillsynsansvar för byggnadsväsendet i kommunen. 

Byggnadsnämnden ska:

  • besluta om bygglov, det vill säga tillstånd att bygga, tillstånd att riva och bostadsanpassningsbidrag
  • besluta i frågor om dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken och i frågor om tillsyn enligt miljöbalken som gäller strandskydd
  • genom sin fackkompetens inom det byggtekniska området besluta i frågor som rör kulturmiljön, stödja bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
  • medverka i trafikplanering och svara för trafiksäkerhetsfrågor samt besluta om lokala trafikföreskrifter
  • besluta i frågor rörande uppgifter som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor och uppmärksamt följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
  • besluta i frågor som rör samhällsbetalda resor.

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
torsdag 20 augusti 2020