Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en speciell roll i den politiska organisationen. Den leder och samordnar kommunens arbete och håller uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna. Den leder och samordnar kommunens arbete, som bland annat innebär att ansvara för den ekonomiska förvaltningen och att hålla uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen bereder också ärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna råd, påpekanden och anvisningar till andra nämnder.

En enkel liknelse om hur fördelningen ser ut mellan Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen är att Kommunfullmäktige motsvarar kommunens riksdag medan Kommunstyrelsen motsvarar kommunens regering.

Kommunstyrelsens presidium består av:

Michaela Fletcher (M), ordförande
Mathias Lindow (L), 1:e vice ordförande
Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande, kommunalråd i opposition

Ledamöter och ersättare

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
tisdag 15 januari 2019