Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunrevision

Kommunrevisionen kontrollerar att kommunen och de kommunala bolagen sköts på ett effektivt sätt, och att de uppsatta målen nås. Kontrollen är oberoende och objektiv.

Kommunrevisionen kontrollerar att kommunen och de kommunala bolagen sköts ändamålsenligt och ekonomiskt effektivt. Revisorerna kontrollerar också att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som var tänkt.

Oberoende kontroll

Granskningen görs på uppdrag av Kommunfullmäktige och omfattar också styrelsernas och nämndernas styrning och verksamhet. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Ledamöter och ersättare

Revisorernas granskningsrapporter

Här hittar du revisionsrapporter för 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 och 2015. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter kan du kontakta kommunkansliet. 

2020

Granskning av långsiktig ekonomisk planeringPDF
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig planeringPDF

Granskning avseende likvärdig skolaPDF
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport likvärdig skolaPDF
Förskole- och grundskolenämndens svar på granskning av likvärdig skolaPDF

Granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndenPDF
Kommunstyrelsens svar på granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndenPDF
Vård- och omsorgsnämndens svar på granskning av ekonomistyrning inom Vård- och omsorgsnämndenPDF

2019

Granskning av årsredovisning 2019:
- Revisorernas redogörelsePDF
- Revisionsberättelse 1PDF
- Revisionsberättelse 2PDF
- Granskning av årsredovisning 2019 inklusive grundläggande granskningPDF

Granskning av delårsrapport 2019PDF

Granskning av krisberedskapPDF
Kommunstyrelsens svar på granskning av krisberedskapPDF

PDF
Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhetPDF
Kommunstyrelsens svar på granskning upphandlings- och inköpsverksamhetPDF

PDF
Granskning av intern kontroll avseende etik, korruption och oegentligheterPDF
Kommunstyrelsens svar på granskning av internkontroll avseende etik, korruption och oegentligheter
PDF

2018

Granskning av årsredovisning 2018PDF
Granskning av delårsrapport 2018PDF

Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidragPDF
Vård- och omsorgsnämndens svar på granskning av hantering och rutiner avseende riktade stasbidragPDF
Skolnämndens svar på granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidragPDF
Produktionsstyrelsens svar på granskning av hantering och rutiner avseende riktade stasbidragPDF
Kommunstyrelsens svar på granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidragPDF

Granskning Rättssäker handläggning inom barn- och ungdomsvårdenPDF
Socialnämndens svar på Granskning Rättsäker handläggning inom barn- och ungdomsvårdenPDF

Granskning Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringarPDF
Kommunstyrelsens svar på Uppföljande granskning av styrning och kontroll av större investeringarPDF

Granskning av intrångsskyddPDF
Kommunstyrelsens svar på Granskning av intrångsskyddPDF

2017

Granskning av Årsredovisning 2017PDF
Granskning av delårsrapport 2017PDF
Granskning av internkontroll i redovisningsrutiner kopplat till de finansiella rapporternaPDF
Granskning av handläggning och dokumentation inom LSS-verksamhetenPDF
Granskning av vården för personer med beroende- och missbruksproblematikPDF
Granskning av kommunens tillgänglighet och servicenivåPDF
Granskning av löner, lönerelaterade avgifter och pensionerPDF
Granskning av program för uppföljning av privata utförarePDF

2016

Granskning av årsredovisning 2016PDF
Granskning av delårsrapport 2016PDF
Granskning av internkontroll vid utbetalningar avseende gode män och personlig assistans för att upptäcka oegentligheterPDF
Granskning av kommunens planberedskapPDF
Granskning av hantering och ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandetPDF
Granskning av styrning, ledning och uppföljning av biståndsbedömning för hemtjänstPDF
Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resorPDF

2015

Granskning av årsredovisning 2015PDF
Granskning av delårsrapport 2015PDF
Granskning av investeringsprocessenPDF
Granskning av leverantörsregisterPDF
Granskning av nämndernas verksamhetsuppföljningPDF
Granskning av IT-revision 2015 AgressoPDF
Granskning av ägarstyrning i Armada och RoslagsvattenPDF 


Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
fredag 9 april 2021