Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande ärenden och om kommunens budget. När du röstar i kommunvalet påverkar du hur mandaten i Kommunfullmäktige fördelas.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Österåkers kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut i kommunens övergripande och principiella ärenden samt om kommunens budget, till exempel skattesatsen, det vill säga hur hög kommunalskatten ska vara.

När du röstar i val till Kommunfullmäktige påverkar du hur mandaten i Kommunfullmäktige fördelas, det vill säga vilka förtroendevalda som ska sitta i Kommunfullmäktige. Det är alltså ett folkvalt organ. Kommunfullmäktige beslutar i sin tur om hur nämndernas organisation ska se ut, vilket ansvar respektive nämnd ska tilldelas samt vilka förtroendevalda som ska tjänstgöra i respektive nämnd. Kommunfullmäktige i Österåkers kommun har 51 mandat, det vill säga 51 ledamöter.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Ta del av kommunfullmäktiges och nämnders sammanträdestider, handlingar och protokoll.

Kommunfullmäktiges sammanträden i sändning

Du är välkommen att följa Kommunfullmäktige i direktsändning via Radio Österåker på 103,7 MHz eller via vår egen webbsändning.

Kommunfullmäktiges sju mål

Kommunfullmäktige har tagit fram sju mål för mandatperioden 2019–2022.

Här kan du läsa om de sju målen.

Ledamöter och ersättare

Partierna i Kommunfullmäktige

De olika partierna har olika  många mandat i Kommunfullmäktige. Det parti som får störst antal röster får också flest representanter i Kommunfullmäktige, och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i Kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Här ser du de partier som finns representerade i Kommunfullmäktige. Totalt finns det 51 mandat i Kommunfullmäktige.

Mandatperioden 2019–2022

Under mandatperioden 2019–2022 fördelas mandaten enligt följande:

Parti

Mandat

Moderaterna

18

Centerpartiet

3

Liberalerna

4

Kristdemokraterna

2

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

9

Vänsterpartiet

3

Miljöpartiet de gröna

2

Sverigedemokraterna

5

Roslagspartiet

5

Mandatperioden 2015–2018

Under mandatperioden 2015–2018 fördelades mandaten enligt följande:

Parti

Mandat

Moderaternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

14

Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12

Liberalernalänk till annan webbplats

5

Roslagspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5

Miljöpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

2

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Österåkerspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Skolpartiet i Österåker

1

Mandatperioden 2011–2014

Under mandatperioden 2011–2014 fördelades mandaten enligt följande:

Parti

Mandat

Moderaternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

18

Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10

Folkpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 7

Roslagspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

5

Miljöpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

4

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

2

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Österåkerspartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

2

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster   

1


Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Senast uppdaterad:
torsdag 7 maj 2020