Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Överklagande av beslut om att tillsätta ny beredning avslås

NYHET. Ett beslut i Kommunstyrelsen i Österåker den 9 december 2019 om att bland annat inrätta en ny Kommunstyrelseberedning samt val av ledamöter till denna överklagades till förvaltningsrätten. Rätten har nu i en dom bland annat meddelat att beslutet inte strider mot kommunallagen och överklagan avslås.

Syftet med den nya Kommunstyrelseberedningen som beslutades av Kommunstyrelsen den 9 december 2019 var att formalisera inrättandet av en tidigare beredning och utskott, Alliansberedningen samt Alliansutskottet. Kommunstyrelseberedningen har i uppgift att bereda och framlägga förslag i de ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen i Österåker.

Förvaltningsrätten i Stockholm skriver i sin dom från den 17 juli 2020 att kommunallagen medger att en nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs. Därför ges Österåkers kommunstyrelse rätt i beslutet att inrätta Kommunstyrelseberedningen på det sätt som har gjorts.

I överklagandet framfördes också att det har förekommit jäv när beslut har fattats med anledning av Kommunstyrelseberedningen, liksom kring protokollsanteckningar avseende svar på fråga till den kommunala revisionen. Förvaltningsrätten meddelar i sin dom att jäv inte har förekommit i något av dessa fall.

Sammanfattningsvis anger Förvaltningsrätten i Stockholm att det inte finns skäl att upphäva något av de överklagade besluten och att överklagandet därför avslås.

– Jag har välkomnat att förvaltningsrätten skulle göra en bedömning. Kommunstyrelsens beslut var demokratiskt fattat, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Mer information

Domen från Förvaltningsrätten i StockholmPDF

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Publicerad:
fredag 24 juli 2020
Senast uppdaterad:
fredag 24 juli 2020