Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

80 miljoner mer i satsningar och oförändrad skatt

Den styrande alliansen i Österåkers kommun vill satsa 80 miljoner kronor mer till verksamheterna i sitt förslag till budget för år 2020, jämfört med 2019. 46,5 miljoner av dessa läggs på förskola och skola.

Budgetförslaget innebär att inte några effektiviseringar kommer att behöver göras i de kommunala kärnverksamheterna samtidigt som den kommunala skattesatsen om 17:10 kronor per hundralapp föreslås vara oförändrad. Den kommunala skattesatsen i Österåker var år 2019 lägst i Sverige.

– Det här är en väl avvägd budget med satsningar på kärnverksamheterna. Den är långsiktig och värnar skattebetalarnas pengar, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Långsiktighet och god ekonomisk hushållning är ledord i budgetförslaget för år 2020, med plan för år 2021 och 2022. Österåker tillhör de kommuner i landet med bäst ekonomi. Detta genom strikta finansiella mål och ekonomisk styrning.

Budgetförslaget för år 2020 innehåller flera kvalitetshöjande satsningar. Bland annat görs en särskild satsning på förskola och grundskola. Skolpengen för förskoleklass höjs med 3,7 procent och för årskurs 1-3 med 3,3 procent.

Pedagogcentrum får ytterligare 3 miljoner kronor för att fortsätta att utveckla och stärka verksamheten, samt implementera modellen ”Att möta olikheter”. Satsningar på fortbildning för att förstärka kompetensen, inte minst inom förskola, fortsätter.

För perioden 2020-2022 planeras investeringar på totalt 340 miljoner kronor. Investeringarna görs med egna medel, utan upplåning.

Förslaget till budget behandlades på Kommunstyrelsen den 21 oktober och beslut om budgeten fattas på Kommunfullmäktige den 25 november.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
måndag 21 oktober 2019
Senast uppdaterad:
måndag 21 oktober 2019