Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klart med kommunalråd och förtroendevalda i nämnder och styrelser

Kommunalråd i Österåkers kommun 2019-2022: Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (L) och Ann-Christine Furustrand (S).

Kommunalråd i Österåkers kommun mandatperioden 2019–2022: Michaela Fletcher (M), Mathias Lindow (L) och Ann-Christine Furustrand (S).

Kommunfullmäktige har fattat beslut om den politiska organisationen i Österåkers kommun för mandatperioden 2019–2022 med kommunalråd och förtroendevalda i kommunens nämnder och styrelser.

Österåkers kommun styrs under mandatperioden 2019–2022 av en majoritetskoalition bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Det nya Kommunfullmäktige, baserat på resultatet i de allmänna valen den 9 september 2018, sammanträdde för första gången den 22 oktober. Vid det sammanträdet valdes Kommunfullmäktiges presidium. Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december beslutades om ledamöter och ordförande i kommunens nämnder och styrelser.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019 och det är också då som kommunens förtroendemannaregister uppdateras.

Kommunalråd

Kommunalråden är politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen.

Namn

Parti

Post

Michaela Fletcher

(M)

Kommunalråd för Alliansen i Österåker

Mathias Lindow

(L)

Kommunalråd för Alliansen i Österåker

Ann-Christine Furustrand

(S)

Kommunalråd i opposition

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige, men ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen mandatperioden 2019–2022:

Namn

Parti

Post

Michaela Fletcher

(M)

Ordförande

Mathias Lindow

(L)

l:e vice ordförande

Ann-Christine Furustrand

(S)

2:e vice ordförande

Johan Boström

(M)

ledamot

Hampe Klein

(M)

ledamot

Christina Funhammar

(M)

ledamot

Ritva Elg

(L)

ledamot

Anne-Li Hilbert

(C)

ledamot

Arne Ekstrand

(KD)

ledamot

Mats Larsson

(S)

ledamot

Roger Johansson

(RP)

ledamot

Anders Borelid

(SD)

ledamot

Francisco Contreras

(V)

ledamot

Michael Solander

(MP)

ledamot

 

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vilka områden de ska ansvara för. Nämnderna arbetar sedan för att fullfölja uppdragen. De förtroendevalda politikerna i kommunens nämnder beslutar i frågor inom nämndens ansvarsområde.

Här listas ordförande samt förste och andre vice ordförande i nämnderna under mandatperioden 2019–2022. Kommunens förtroendemannaregister med komplett information om nämndernas sammansättning uppdateras i samband med att de förtroendevalda formellt tillträder sina uppdrag den 1 januari 2019.

Byggnadsnämnden

Namn

Parti

Post

Conny Ling

(M)

Ordförande

Gunnar Widforss

(L)

l:e vice ordförande

Dan Jonsson

(S)

2:e vice ordförande

 

Kultur- och fritidsnämnden

Namn

Parti

Post

Arne Ekstrand

(KD)

Ordförande

Monica Hinders

(C)

l:e vice ordförande

Kristina Embäck

(S)

2:e vice ordförande

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Namn

Parti

Post

Anne-Li Hilbert

(C)

Ordförande

Conny Söderström

(M)

l:e vice ordförande

Jonas Jonsson

(MP)

2:e vice ordförande

 

Förskole- och grundskolenämnden

Namn

Parti

Post

Hampe Klein

(M)

Ordförande

Peter Bilow

(L)

l:e vice ordförande

Ingela Westerlund

(S)

2:e vice ordförande

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Namn

Parti

Post

Kenneth Netterström

(M)

Ordförande

Christine Segard

(C)

l:e vice ordförande

Andreas Lennkvist Manriquez

(V)

2:e vice ordförande

 

Socialnämnden

Namn

Parti

Post

Christina Funhammar

(M)

Ordförande

Jeanette Widén

(M)

l:e vice ordförande

Norma Aznar

(V)

2:e vice ordförande

 

Vård- och omsorgsnämnden

Namn

Parti

Post

Monica Kjellman

(L)

Ordförande

Mikael Ottosson

(KD)

l:e vice ordförande

Lars Frid

(S)

2:e vice ordförande

 

Tekniska nämnden

Namn

Parti

Post

Mathias Lindow

(L)

Ordförande

Hampe Klein

(M)

l:e vice ordförande

Jörgen Palmberg

(S)

2:e vice ordförande

 

Val- och demokratinämnden

Namn

Parti

Post

Lotta Holmgren

(M)

Ordförande

Lennart Elg

(L)

l:e vice ordförande

Margareta Olin

(S)

2:e vice ordförande


Överförmyndare

Lillemor Thelander valdes till överförmyndare.

Protokollet från mötet beräknas anslås den 18 december.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
tisdag 11 december 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 12 december 2018