Tillgänglighet

Här finns information för dig som av olika anledningar behöver extra stöd i kontakten med kommunen.

Teletal

Teletal är en kostnadsfri tjänst där du får stöd av en tredje person som följer med i samtalet. Personen tolkar otydligt tal och svåra ord, ger stöd för minnet, antecknar vad som sägs och skickar det hem till dig. Du behöver inte boka tjänsten eller ha något tillstånd.

Teletal Länk till annan webbplats.

Texttelefon

Om du har en texttelefon kan du också använda förmedlingstjänsten texttelefoni. Det är en kostnadsfri tjänst för att personer som har en texttelefon ska kunna tala med personer som har en vanlig taltelefon.

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Hörselutrustning

Om du har nedsatt hörsel och behöver hjälp att ta del av föredrag, möten eller privata sammanhang kan du låna kommunens hörselväska. Hörselväskan är en väska med portabel trådlös hörselutrustning som finns i Alceahusets reception och bokas på 08-540 811 90 Länk till annan webbplats. minst en dag innan du ska använda utrustningen. Då hinner utrustningen laddas tills du ska använda den. Personalen i receptionen hjälper dig med instruktioner för användning.

Tolk

Om du inte behärskar det svenska språket har du enligt Förvaltningslagen rätt till tolk vid dina kontakter med kommunen. Tolkhjälp kan fås via telefon eller att en tolk är närvarande vid ett besök. Ta kontakt med den förvaltning som ditt ärende gäller.

Österåker är förvaltningsområde för finska. Det betyder att man i vår kommun har rätt att använda finska i kontakten med kommunen och att kommunen måste ge svar på finska. Man kan också få sina dokument översatta. Boka en tid om du vill använda finska i kontakt med kommunen, så att vi kan ordna en tolk eller finsktalande personal. Ta kontakt med den förvaltning som ditt ärende gäller.

Om du är döv, dövblind eller hörselskadad och behöver kontakta kommunen kan du få hjälp av Tolkcentralen med att tolka. Teckenspråkstolkar förmedlas direkt av landstinget.

Tolkcentralen Länk till annan webbplats.

Lyssna på webben

Du kan lyssna på webbplatsens innehåll med hjälp av verktyget ReadSpeaker. På varje sida finns det en en bild på en högtalare bredvid texten lyssna. Klickar du på länken läser Readspeaker upp innehållet på sidan och markerar var den läser.

Taltidning

Kommunens nyhetsannons Ditt Österåker publiceras i lokaltidningen Kanalen cirka nio gånger per år och finns att beställa som Daisyskiva. Kontakta kommunikationsenheten på e-post: kommunikationsenheten@osteraker.se

Publicerad:
Senast uppdaterad: