Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Drogförebyggande arbete

För att ha ett välfungerande drogförebyggande arbete samarbetar olika förvaltningar inom kommunen såsom skola, socialtjänst och fritid. Kommunen samarbetar även med myndigheter och andra aktörer. Det drogförebyggande arbetet sker på lokal, regional och nationell nivå. Det finns omfattande forskning om vilka faktorer som ökar eller minskar risken för ungdomar att börja använda droger. Den kunskapen är utgångspunkten i kommunens förebyggande arbete.

Vad gör Österåkers kommun?

Trygg i Österåker står för det övergripande drogförebyggande arbetet i kommunen och ansvarar för bland annat policys, handlingsplaner, föreläsningar, kartläggningar och lägesbilder liksom samverkan på övergripande nivå med polis, skolor och kommunens övriga verksamheter. Kommunen har även ett tätt samarbete med Roslagskommunerna och med Länsstyrelsen i det drogförebyggande arbetet. Kommunen har en övergripande alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelstrategi (ANDTS).

I kommunen finns en så kallad riskgrupp där alla berörda verksamheter i kommunen deltar tillsammans med polis, bostadsföretag och bevakningsbolag. Riskgruppens uppdrag är att se över och analysera inkomna rapporter över bland annat skadegörelse, drogproblematik och oroligheter i kommunen för att få en aktuell lägesbild.

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga är viktiga i det förebyggande arbetet, därför är samverkan och samarbete grundstenar i det drogförebyggande arbetet. Relationen till vårdnadshavare, en fungerande skolgång och en organiserad fritid är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga.

Inför sommarlovet 2020 har Österåkers kommun skickat ett brev till tonårsföräldrar i kommunen, med stöd och tips.

Läs brevet härPDF

Mer information om droger och missbruk

Tillgången till olika droger varierar över tid. Som vårdnadshavare är det bra om du känner till vilka olika droger som är populära hos ungdomar och dess effekter. Kommunen anordnar regelbundet öppna föreläsningar och föräldraföreläsningar i skolorna. Inbjudan till de öppna föreläsningarna hittar du i kommunens kalendarium.

Här kan du läsa mer om hur droger fungerar, om missbruk och hur du känner igen olika typer av droger:

Cannabishjälpen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CANlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drugsmart.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tonårsparlörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Länsstyrelserna har tagit fram filmer med tips på hur du kan prata med din tonåring om alkohol och hur du säger nej om du blir ombedd att köpa ut.

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram webbplatsen Hejdå alkoholskador som tar död på langarmyterna. Där finns filmer och bra argument för dig som är föräldrer eller äldre syskon till någon som ber dig köpa ut.

Webbplatsen hejdå alkoholskadorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hit kan du vända sig som vuxen eller ungdom om du behöver hjälp eller vill ställa frågor

Behöver du stöd och hjälp, någon att rådfråga eller prata med så finns det vägledning att få och alltid någon som lyssnar.

Socialtjänstens mottagningstelefon

Om du är orolig för ett barn kan du kontakta socialtjänstens mottagning för att rådgöra hur du går vidare med din oro. 08-540 812 56, Socialförvaltningens enhet för barn och ungdomöppnas i nytt fönster

Familjemottagningen

Familjemottagningen vänder sig till familjer för stöd. På familjemottagningen arbetar familjebehandlare och du kan få upp till fem rådgivande samtal utan biståndsbedömning. 08-540 810 00, Familjemottagningenöppnas i nytt fönster

Maria Ungdom

Om du misstänker att din ungdom är drogpåverkad, ta er akut till Maria Ungdom på S:t Görans sjukhus, 08-123 474 10. Maria ungdom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid akut fara ring 112.

Beroendeteamet Flotten

För rådgivning och behandling av substansmissbruk eller spel om pengar. Vänder sig till ungdomar, vuxna och anhöriga. Du kan själv kontakta Flotten och få upp till fem rådgivande samtal utan biståndsbedömning. 08-540 810 00, Beroendeteamet Flottenöppnas i nytt fönster

Mini Maria Åkersberga

För provtagning och behandling av substansmissbruk, när situationen inte är akut. Stöd till föräldrar och unga. 08-123 474 22.

Elevhälsan

Elever kan alltid vända sig till sin elevhälsa för att få stöd och vägledning, men också för längre samtalskontakt.

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningen kan alla mellan 12 och 23 år vända sig. På ungdomsmottagningen kan du få prata med någon om det som bekymrar just dig, men även bland annat få hjälp med preventivmedel och testa dig för sjukdomar.
08-540 811 99, Ungdomsmottagningen i Österåkers kommunöppnas i nytt fönster

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Om du är mellan 13 och 23 år, har varit utsatt för ett brott och känner att du behöver stöd kring detta kan du kontakta Stödcentrum för unga brottsutsatta. Även vårdnadshavare kan kontakta Stödcentrum. 08-555 572 38, 08-555 572 40 eller Stödcentrum för unga brottsutsattalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisen

Vid pågående brott ring alltid 112. Anmälan av brott eller icke akuta ärenden:
114 14 eller polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foldern Orolig för ett barn

Läs mer i broschyren Orolig för ett barn.PDF

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Daniela Balladares
Senast uppdaterad:
fredag 5 juni 2020