Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghet

Österåkers kommun arbetar proaktivt tillsammans med många andra aktörer i samhället för att du som bor och verkar i kommunen ska kunna känna sig trygg under dygnets alla timmar.

Trygghet är en viktig det av kommunens arbete. Att Österåkers kommun ska vara en trygg kommun finns med i både kommunens övergripande vision och målstyrning, vilket avspeglar sig i kommunens arbete. Främjande insatser får stort fokus för att stärka det positiva och skapa goda förutsättningar för alla i vår kommun. Demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och likabehandling är grunden i det arbetet. Det föreyggande arbetet får också stort fokus och handlar dels om att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet och utanförskap, och dels om att skapa trygga platser i vår gemensamma, offentliga miljö.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni är i behov av ett förebyggande arbete med flera olika aktörer, eller där vår kunskap och erfarenhet kan komma till nytta. Det kan exempelvis vara en trygghetsvandring i ett bostadsområde eller på en skola, vi kan informera om den aktuella lägesbilden i kommunen på ett föräldramöte, hålla en föreläsning eller en utbildning.

Mejla din förfrågan till tryggi@osteraker.se

Nattvandringar

För att öka tryggheten för ungdomar deltar engagerade vuxna i nattvandringar på de flesta fredags- och lördagskvällar. Även om dina barn är små eller vuxna, eller om du inte har några barn, har du genom nattvandringen ett tillfälle att engagera dig och träffa ungdomar. Du som nattvandrar måste vara minst 20 år. Ni är minst tre stycken som vandrar tillsammans.

Vandringen sker mellan klockan 20.30 och 24.00, i första hand under fredagar och lördagar. Under perioden maj till september genomförs vandringar mellan klockan 20.30 och 01.00.

Skolklasser och föreningar

Du som förälder till barn i en skolklass eller förening kan  välja att engagera dig och samtidigt få ett bidrag till klassen eller föreningen. Efter att ni vandrat delas en ersättning ut. 250 kronor per person och kväll. Är ni sex personer delas 2 000 kronor ut. Blir ni fler än sex personer ges ersättning enligt samma princip, alltså 250 kronor per person och 2 000 kronor för var sjätte person.

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta Nattvandring, en länk finns under rubriken Mer information. Du kan också höra av dig direkt till trygghetssamordnare Lena Brodin. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt och öppettider.

Förebyggande arbete

Trygg i Österåker är kommunens förebyggande arbete, som ska öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av droger. Du kan läsa mer om Trygg i Österåker under fliken Om Österåker.

Mer om Trygg i Österåker

Broschyr - Orolig för ett barn Pdf, 411.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Lena Brodin
Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021