Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny i Sverige?

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Fortsatt digitala kurser med anledning av Covid-19

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) samordnar kurser om svenska samhället på deltagarnas modersmål för 27 kommuner. Kurserna i samhällsorientering bedrivs på grund av covid-19 genom fjärrundervisning sedan i april. Fåtal kurser sker under hösten på plats i klassrum.

Några kurser i samhällsorientering har startat/kommer starta i klassrum under hösten. Det gäller grupper som det finns utmaningar att hålla digitala kurser för, så som kurser för kortutbildade och kurser som sker med tolk. En kurs för kortutbildade på somaliska kommer starta i klassrum inom kort. En kurs med tolk pågår på kurmanji och en kurs som kommer tolkas till sorani är planerad att starta den 23 november, båda i klassrum. Kurserna som sker i klassrum är coronaanpassade för att minska smittspridning och grupperna är mindre än i vanliga fall.

Alla digitala kurser har en träff den första dagen i respektive leverantörs lokaler. Kurserna som startar 2020, förutom kurserna som nämns ovan, kommer fortsätta ha en träff och resten av tiden bedrivs med fjärrundervisning. CSO har en dialog med leverantörerna kring om och i så fall hur det kan bli aktuellt med fler träffar i kurserna med start i början av 2021.

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka
e-post till: infosam@edu.stockholm.se

Du hittar aktuell information om samhällsorientering på webbplatsen
nyistockholm.selänk till annan webbplats

Kurs i samhällsorientering

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan väl. Du får lyssna, fråga och diskutera. Samhällsorienteringen är gratis! I kursen i samhällsorientering lär du dig mer om hur man söker arbete i Sverige, olika sätt att se på barnuppfostran och att hitta rätt i hälso- och sjukvården med mera.

Ur kursinnehållet:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

 • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år
 • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz
 • Du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
 • Du som är mellan 18 och 64 år

Kursen är även för dig som deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Du vänder dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen för att anmälas till kursen.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är det samordningskansli som planerar kurserna i samhällsorientering i länet. Läs mer om samhällsorientering på nyistockholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Webbsidan är flerspråkig och finns på svenska, engelska, persiska, arabiska, tigrinja och soomaali.

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att mejla integration@osteraker.se. Besöksadress: Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga.

Svenska för invandrare (SFI)

Denna utbildning vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Utbildningen hålls på Komvux i Österåker.

Språkcafé

Vill du träna på att prata svenska? Läs mer på Svenska kyrkans Café prata svenska länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterdär du har möjlighet att träffa svensktalande och träna på det svenska språket varje vecka.

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
fredag 18 december 2020