Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet

Det finns olika sätt att ge en anhörig eller andra nära personer fullmakt och behörighet att företräda dig.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå
• att det är en framtidsfullmakt
• vem som är fullmaktshavare, alltså vem som ska företräda dig
• fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarförvaltningen har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Hen som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Hen måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda hen. Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning
1. make eller sambo
2. barn
3. barnbarn
4. föräldrar
5. syskon
6. syskonbarn

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lillemor Thelander
Senast uppdaterad:
fredag 20 september 2019