Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan att ha uppehållstillstånd här och är utan sina föräldrar eller någon annan som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

En god man för ett ensamkommande barn företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att den gode mannen företräder barnet i såväl personliga som ekonomiska och juridiska frågor. Gode mannen har i dessa frågor samma juridiska ställning som en förälder men ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte heller någon försörjningsplikt gentemot barnet.

En god man ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till sin första tid i Sverige vilket innebär att gode mannen bland annat ska:

  • stödja barnet i kontakten med Migrationsverket och närvara vid asylutredningen,
  • ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag)
  • se till att barnet har ett fungerande boende,
  • se till att barnet får hälso- och sjukvård efter behov,
  • se till att barnet får en fungerande skolgång,
  • se till att barnet om det är möjligt får kontakta sina föräldrar eller sin familj i sitt hemland.

Det är överförmyndaren som efter ansökan från Migrationsverket förordnar gode män för ensamkommande barn samt utövar tillsyn över de gode männen. En ansökan om god man ska skickas till överförmyndaren så fort som möjligt efter det att barnet kommit till landet.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska Socialnämnden i den kommun barnet vistas i anmäla behovet av att utse särskilt förordnad vårdnadshavare. Detta görs hos tingsrätten. Efter att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare kommer överförmyndaren att besluta att godmanskapet ska upphöra. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller arton år. Gode mannen är skyldig att redovisa hur han eller hon utför sitt uppdrag till överförmyndaren.

Så går det till

  1. Läs informationen på SKR:s webbsida och gör gärna onlineutbildningen där för att få ett diplom.
  2. Fyll i blanketten för intresseanmälan och skicka den tillsammans med diplomet från utbildningen till överförmyndarenheten. Eventuellt kallar överförmyndaren till en informationsträff.
  3. Överförmyndaren gör en lämplighetsprövning där du kontrolleras gentemot polisens belastningsregister och kronofogdens register.
  4. Sedan kan du bli förordnad som god man för ett ensamkommande barn.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lillemor Thelander
Senast uppdaterad:
fredag 8 maj 2020