Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bli god man, förvaltare

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier. Du måste vara:

Rättrådig. Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.

Erfaren. Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

I övrigt lämplig. Gode mannen eller förvaltaren ska passa för det aktuella uppdraget, vilket kan innebära att han/hon har kunskaper om en viss sjukdom eller hög ekonomisk kompetens om uppdraget innebär avancerad ekonomisk förvaltning.

Kontakta oss hos överförmyndaren om du vill veta mer.

Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt att få ett skäligt arvode och kostnadsersättning för ditt uppdrag.

Arvodets storlek bestäms av vilket uppdrag du har. Ju större uppdrag desto fler procent av prisbasbeloppet får du i arvode. Prisbasbeloppet för 2020 har fastställts till 47 300 kr. Kontakta någon hos överförmyndaren om du har frågor kring arvode.

Vem betalar?

Arvodet betalas av den du är ställföreträdare åt (huvudmannen) om dennes inkomst är större än 2,65 gånger prisbasbeloppet och/eller dennes tillgångar är större än 2 gånger prisbasbeloppet. I annat fall står kommunen för arvodet.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Lillemor Thelander
Senast uppdaterad:
fredag 8 maj 2020