Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

God man, förvaltare

Om du själv inte kan bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för dig själv kan du få en god man eller en förvaltare.

Du kan till exempel behöva hjälp med att sköta din ekonomi, olika avtal eller andra personliga angelägenheter. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller annat.

Personen som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Mellan att ha god man och förvaltare finns det en avgörande skillnad.

God man

En god man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar. Det gäller inte de frågor som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke, får gode mannen själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare

En förvaltare får ensam företa rättshandlingar för huvudmannen utan att få dennes samtycke. Det gäller inom ramen för sitt förordnande.

Tingsrätten fattar beslut.

Vad gör en god man eller förvaltare?

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Följande delar kan ingå:

  1. Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till.
    Exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.
  2. Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att de insatser som huvudmannen beviljats, till exempel i form av hemtjänst eller särskilt boende, sköts på ett sätt så att inte huvudmannen far illa.
    I praktiken innebär det att hålla ett "vakande öga" över hur sjukvården, socialtjänsten eller motsvarande utför sina uppdrag för huvudmannen.
  3. Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning över hur tillgångarna förvaltats, en så kallad årsräkning, till överförmyndarnämnden.

På finska - suomeksiöppnas i nytt fönster

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Lillemor Thelander
Senast uppdaterad:
onsdag 3 juni 2020