Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Stöd i hemmet

Du behöver kanske hjälp för att klara av att bo i din bostad. Hemtjänst eller boendestöd kan då vara lösningar.

Olika former av stöd

Boendestöd

Boendestöd underlättar det dagliga livet för dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boendestöd kan du få där du bor till exempel hemma hos dina föräldrar eller i egen lägenhet.

Boendestöd handlar främst om motivation och stöd. Det liknar coachning. Boendestödjaren kommer hem till dig och kan hjälpa dig att planera och strukturera din vardag samt hjälpa dig med praktiska vardagssysslor. Boendestödjarens uppgift är att stödja dig att göra saker själv och att hjälpa dig med det du inte kan eller tycker är svårt att göra både i hemmet och utanför hemmet. Målet är att du så småningom ska klara av att bo självständigt utan stöd. Insatsen beviljas enligt socialtjänstlagen.

Boendestöd, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Hjälpmedel

Hjälpmedel är till för att underlätta vardagen för dig med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan dessutom öka din självständighet och bidra till oberoende av andra i många vardagssituationer. De flesta hjälpmedel är kostnadsfria.

Vid behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din vårdcentral eller husläkarmottagning. För att få ett hjälpmedel krävs en ordination från till exempel distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. För hörsel- och synhjälpmedel vänder du dig till hör- eller syncentral.

Hemtjänst

Ansökan om hemtjänst gör du hos en biståndshandläggare. Behovet av hemtjänst prövas individuellt och utformas i samråd med dig och eventuellt dina anhöriga. Av beslutet om bistånd framgår vilka hjälpinsatser du har rätt till.

Hemtjänst

Trygghetslarm

Trygghetslarm består av en larmapparat på väggen och en larmklocka. Larmklockan bär du med dig i ett armband eller i ett halsband. Tekniskt är larmet kopplat till telefonnätet, och det olika är beroende på kopplingar.

Trygghetslarm

Hur ansöker jag?

För att ansöka om stöd skriver du ut och skickar in blanketten ”Ansökan LSS”, ”Ansökan Socialtjänstlagen" eller "Ansökan socialpsykiatrin". Du kan även ringa socialförvaltningen och prata med en LSS-handläggare.

Ansökan LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan socialpsykiatrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar det?

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock tillkommer avgifter för hyra för de som bor
i vuxenboende samt kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk.

Avgifter

Beslut och väntetid

Efter att din ansökan kommit in får du ditt beslut så snart som möjligt, men senast inom tre månader. Din ansökan måste innehålla all den information handläggaren behöver för att fatta beslut, annars kan det dröja längre. Var noga med att fylla i ansökningsblanketten korrekt.

Överklaga ett beslut

Ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om hur du gör det får du tillsammans med ditt beslut.

Överklagan

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
fredag 19 mars 2021