Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Korttidsverksamhet

Om du ungdom med en funktionsnedsättning (som tillhör LSS personkrets) behöver miljöombyte, kan du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet.

Korttidsvistelse

Genom korttidsvistelse ska du få möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara ett tillfälle till avlösning för anhöriga och familjehem. Vid korttidsvistelse ska du kunna fortsätta med dina dagliga aktiviteter i barnomsorg, skola, korttidstillsyn och daglig verksamhet.

Ansökan om korttidsvistelse gör du hos en LSS-handläggare.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn kan beviljas till skolungdomar över 12 år. Till och med juli det år du fyller 13 år får du skolbarnsomsorg inom kommunens ordinarie fritidsverksamhet. Ansökan om korttidstillsyn gör du hos en LSS-handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt och öppettider.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
tisdag 21 april 2020