Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Färdtjänst och transporter

Om du har väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik eller att förflytta dig på egen hand på grund av ett bestående funktionshinder kan du ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst

Du hittar information om anpassningar av färdtjänstresor under pågående pandemi, på Färdtjänstens Frågor och svar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om färdtjänst

  1. Ta kontakt med din läkare för att få ett läkarintyg. Vid ögonsjukdom eller psykiatrisk sjukdom behöver du ett läkarintyg från en ögonläkare eller en psykiater.
  2. Be din läkare att skicka intyget eller skicka intyget själv, till: Österåkers kommun, Färdtjänst, 184 86 Åkersberga.
  3. När läkarintyget har inkommit till kommunen skickas en ansökningsblankett och en kallelse till ett möte till dig. Obs, under pågående pandemi utförs endast telefonmöten.
  4. Under (telefon)mötet utreder färdtjänstutredaren ditt behov av färdtjänst. Efter mötet skickas alla handlingar (läkarintyg, ansökan, utredning och foto) till Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen, som fattar beslut om färdtjänst.
  5. Beslutet skickas hem till dig.

Förlängning av färdtjänst

För att förlänga ditt färdtjänsttillstånd behöver du göra en ny ansökan (se ovan). Kontakta din läkare minst 3 månader innan ditt färdtjänsttillstånd går ut.

Praktisk information om färdtjänst

Stockholms läns landsting har en särskild webbsida för färdtjänst där du kan hitta svar till nästan alla praktiska frågor om färdtjänst på länken https://fardtjansten.sll.se/sv/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också kontakta kundservice för färdtjänst på telefonnummer 08-7208080

Ändring av färdsätt/tillstånd

Ansöka om specialfordon

Om du har behov av rullstol utomhus och inte kan förflytta dig från rullstolen till personbils fram- eller baksäte, kan du ansökan om att ändra färdmedel. Ta kontakt med färdtjänstutredaren som hjälper dig med ansökan.

Om du har fått en elrullstol från en vårdgivare som är ansluten till Landstinget kan du få tillstånd att beställa specialfordon när du behöver åka med din elrullstol. Skicka en kopia på ditt hyresintyg till Färdtjänst, Box 30103, 10425 Stockholm.

Om du har köpt en elrullstol på egen hand och vill ha möjligheten att beställa specialfordon när du behöver ha den med dig, behöver du ett intyg från en föreskrivare (arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska) som styrker att du skulle ha fått en elrullstol beviljad om du inte hade köpt en på egen hand.

Ansöka om rätt att ta med dig en eller två ledsagare vid färdtjänstresor

Tillståndet beviljas endast om du behöver hjälp under själva färden (till exempel att hitta till resmålet, hjälp att ta fram medicin) och inte om du behöver hjälp med att kliva i eller ur fordonet eller hjälp när du har kommit fram till resmålet.
Ledsagaren anordnas alltid av resenären själv.

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar under ”Tjänster och blanketter”.
Skicka den till Färdtjänst, Box 30103, 10425 Stockholm.

OBS: Du har alltid rätt att ta med dig en medresenär vid färdtjänstresor mot en avgift av 20 SEK per enkel resa.

Barn under 12 år har alltid rätt till ledsagare och behöver inte ansöka om det. Barn under 7 år får av säkerhetsskäl inte resa utan vuxet sällskap med färdtjänst.

Ansöka om ensamåkning

Färdtjänstresor samplaneras alltid. Om du behöver åka ensam på grund av till exempel infektionskänslighet, ansöker du om undantag från samplanering. Ansökan måste styrkas med ett läkarintyg.

Du hittar ansökningsblankett och läkarintygsmall under ”Tjänster och blanketter”. Skicka dem ifyllda till Färdtjänst, Box 30103, 10425 Stockholm.

Sjukresor

Under pågående pandemi: du som tillhör riskgruppen eller är över 70 år har rätt till sjukresor sedan 29 maj 2020. Mer information under Färdtjänstens frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Om du har färdtjänsttillstånd är du automatiskt berättigad till sjukresor. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivare som är anslutna till Landstinget. Vid behov av sjukresor måste du kontakta den vårdgivare som du ska besöka.
Det är alltid vårdgivaren som beviljar sjukresor.
Mer information om sjukresor hittar du här, länk till sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närtrafiken och resor med SL-trafiken

Med ditt färdtjänstkort får du och en medresenär alltid resa gratis med den allmänna kollektivtrafiken som drivs av SL. Du kan alltid resa gratis med närtrafiken. Närtrafiken är en kollektivtrafik som riktar sig till äldre och funktionshindrade, men alla är välkomna att resa. Tidtabell hittar du under "Mer information".

Riksfärdtjänst

Om du ska resa utanför Stockholms län och det är omöjligt för dig att resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning, kan du ansöka om riksfärdtjänst genom att fylla i ansökningsblankett för riksfärdtjänstPDF.
Tänk på att ansökan ska inkomma minst fyra veckor innan planerad resa. Resan ska vara av privat karaktär och det är ditt funktionshinders svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas. Utgångspunkt är därför alltid resor med tåg och i sällskap av en ledsagare. Ledsagare anordnas av resenären själv. Avsaknad av ledsagare är inte skäl för annat eller dyrare färdsätt.

Som riksfärdtjänstresenär betalar du en egenavgift. Kommunen står för resekostnader som inte täcks av den egenavgift som du betalar och för ledsagarens resekostnader, om du har rätt att ta med en ledsagare under resan.

Mer praktisk information om riksfärdtjänst hittar du under länken https://www.rft.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal turbunden färdtjänst

Om du har blivit beviljad en insats om dagverksamhet, daglig verksamhet, växelvård eller sysselsättning och har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken på grund av en bestående funktionsnedsättning, kan du ansöka om kommunal turbunden färdtjänst, det vill säga gratis transport mellan din bostad och din verksamhet.

För att ansöka om kommunal turbunden färdtjänst, fyll i ansökningsblankett "Kommunal turbunden färdtjänst"PDF och skicka den till Kart- och mätenheten/Färdtjänst
Du hittar ansökningsblankett under ”Tjänster och blanketter”

På finska-suomeksi

Redaktör:
Carina Eklund

Sakkunnig:
Delphine Hobé
Senast uppdaterad:
tisdag 19 januari 2021