Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Insatser som beviljas utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är avgiftsfri. Däremot betalar du för mat, boende och insatser som beviljas utifrån socialtjänstlagen, som exempelvis hemtjänst.

Avgifter LSS

Personlig assistans

Avgiftsfritt

Ledsagarservice

Avgiftsfritt

Kontaktperson

Avgiftsfritt

Avlösarservice

Avgiftsfritt

Korttidsvistelse utanför hemmet

Avgiftsfritt

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Avgiftsfritt

Boende barn och ungdomar upp till 21 år

Avgiftsfritt

Bostad med särskild service

Hyra, mat
och omkostnader varierar
mellan boenden

Daglig verksamhet

Avgiftsfritt

Måltidsavgifter

Inom LSS-verksamheter

Korttidsvistelse- Frukost Barn

20 kronor

- Lunch Barn

44 kronor

- Middag Barn

44 kronor

- Frukost Vuxen

25 kronor

- Lunch Vuxen

55 kronor

- Middag Vuxen

54 kronor

Korttidstillsyn

217 kronor/månad för mellanmål 12 månader under året, med tillägg för lunch under lovdagar.

- Barn upp till 19 år Lunch

43 kronor

- Vuxna över 19 år Lunch

 53 kr

Boende barn

1 971 kronor/månad


Avgifter socialtjänstlagen

Hemtjänst - 247 kronor/timme*


Ledsagning - 247 kronor/timme


Avlösning - Avgiftsfritt


Trygghetslarm - Avgiftsfritt


Dagverksamhet - 787 kronor/månad


HVB/Stödboende, omvårdnad - 71 kronor/dag


HVB/Stödboende, boendeavgift - 73 kronor/dag***Minsta registrerbara tid är 15 minuter. Det innebär att om du exempelvis får hjälp 1 timme och 10 minuter registreras det som 1 timme och 15 minuter.

**Räknas inte i maxtaxan men kommer inte överstiga avgiftsutrymmet eller 70 kronor per dag.

Maxtaxa för insatser inom socialtjänstlagen

Maxtaxan är ett tak för hur mycket du sammanlagt behöver betala för insatser inom socialtjänstlagen. Är ditt avgiftsutrymme lägre än maxtaxan betalar du som mest den summan istället. Kostnader för mat ingår dock inte i maxtaxan eller avgiftsutrymmet.

Maxtaxa 2021 = 2 139 kronor/månad

Avgiftsutrymme = inkomster - minimibelopp + bostadskostnad

Minimibelopp

För 2021 är minimibeloppet för personer över 61 år:

  • ensamhushåll 5 373 kr/månad
  • sammanlevande makar och sambor 4 540 kr/person/månad

under 61 år:

  • ensamhushåll 5 910 kr/månad
  • sammanlevande makar och sambor 4 994 kr/person/månad

Inkomst

Som inkomst räknas bland annat pension, lön, bostadstillägg, inkomst av kapital. För gifta eller de som ingått registrerat partnerskap läggs inkomsterna samman och fördelas lika på respektive person. Detta gäller inte sambor, då det inte finns en lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem.

Bostadskostnad

Räknas som alla dina avgifter för din bostad. Inkluderar bland annat hyra, el, sophämtning, ränteuppgift för bostadslån och eventuell latrin-, slamtömning.

Redaktör:
Sofia Nyström

Senast uppdaterad:
fredag 15 januari 2021