Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Anhörig

Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Är du anhörig till en person med missbruk eller beroende? Du kan läsa mer på sidan Missbruk och beroende.

Anhörigkonsulent

Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

  • information om vilket stöd kommunen har att erbjuda
  • vägledning och stöd i anhörigfrågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter
  • informationsträffar och föreläsningar
  • anhörigcirklar
  • sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Evenemang

Vi anordnar föreläsningar, kurser och samtalsgrupper för dig som är anhörig. På vår evenemangssida hittar du vårt utbud samlat när du skriver in sökordet "Anhörig".

Till evenemangssidan på österåker.se

Mer information

Anhörigstöd - enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta

Anhörigkonsulent - Annette Lannebjer

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.