Anhörig

Österåkers kommun erbjuder olika former av stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Är du anhörig till en person med missbruk eller beroende? Du kan läsa mer på sidan Missbruk och beroende.

Anhörigkonsulent

Genom kommunens anhörigkonsulent kan du få:

  • information om vilket stöd kommunen har att erbjuda
  • vägledning och stöd i anhörigfrågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga och att utbyta erfarenheter
  • informationsträffar, föredrag och föreläsningar
  • anhörigcirklar
  • sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Evenemang

Vi anordnar föreläsningar, kurser och samtalsgrupper för dig som är anhörig. På vår evenemangssida hittar du vårt utbud samlat när du skriver in sökordet "Anhörig".

Till evenemangssidan på österåker.se

Regelbunden anhöriggrupp

Du som är yrkesverksam och har en partner med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är välkommen till vår anhöriggrupp som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, stödja och lyssna till varandra. Gruppen leds av en samtalsledare som kan ge dig vägledning och stöd hur du på olika sätt kan hantera och underlätta vardagen.

Anhöriggruppen träffas första måndagen i månaden klockan 18–20 på Fyren, Stationsgränd 18 eller digitalt via Teams beroende på smittläget. För anmälan eller frågor, se våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Mer information

Anhörigstöd - enheten för stöd till äldre och funktionsnedsatta

Anhörigkonsulent - Annette Lannebjer

Anhörigkonsulent - Hanna Jäger

Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.