Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Funktionsnedsättning

Du barn, ungdom eller vuxen som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd och service från socialförvaltningen i Österåkers kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Olika typer av stöd

Bostad

Letar du efter en bostad finns det olika former av bostäder som är anpassade för olika typer av funktionsnedsättning.

LSS-Boenden

Hjälpmedel i hemmet

Det finns också olika typer av stöd som du kan få i ditt hem. Olika hjälpmedel kan öka din självständighet och minska ditt beroende av andra. Hemtjänst kan hjälpa till med exempelvis matlagning och städning. Du som har en psykisk funktionsnedsättning och vill bo i ett eget boende kan ansöka om boendestöd. Boendestöd hjälper dig att planera och strukturera din vardag.

Stöd i hemmet

Personlig assistans och kontaktperson

Är din funktionsnedsättning stor kan du ha rätt till personlig assistans och om du känner dig isolerad kan du ha rätt till en kontaktperson.

Personligt stöd

Ledsagning, färdtjänst och parkeringstillstånd

Har du svårt att ta dig utanför ditt hem kan du ha rätt till ledsagning. Behöver du färdtjänst för att ta dig till och från platser kan du få hjälp av kommunens färdtjänsthandläggare. Med ett parkeringstillstånd kan du parkera på parkeringsplats för rörelsehindrad.

Ledsagning

Färdtjänst

Parkeringstillstånd

Sysselsättning

Om du vill ha ett arbete eller sysselsättning kan du ansöka om det hos en biståndshandläggare.

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Få oberoende rådgivning och stöd

Ett personligt ombud hjälper dig att ansöka om vård, stöd och service. Du får hjälp att bilda nätverk med dem du behöver komma i kontakt med, exempelvis kommunen, försäkringskassa, myndigheter med flera. Du behöver ingen diagnos eller ansökan för att få hjälp.

Personligt ombud

Hur ansöker jag?

För de flesta stödformerna behöver du göra en ansökan. Läs mer under respektive stöd vad som gäller.

För att ansöka om stöd skriver du ut och skickar in blanketten ”Ansökan LSS”, ”Ansökan Socialtjänstlagen" eller "Ansökan socialpsykiatrin".

Ansökan LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan socialpsykiatrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar det?

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock tillkommer avgifter för hyra för de som bor
i vuxenboende samt kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk.

Avgifter

Beslut och väntetid

Efter att din ansökan kommit in får du ditt beslut så snart som möjligt, men senast inom tre månader. Din ansökan måste innehålla all den information handläggaren behöver för att fatta beslut, annars kan det dröja längre. Var noga med att fylla i ansökningsblanketten korrekt.

Överklaga ett beslut

Ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Information om hur du gör det får du tillsammans med ditt beslut.

Överklagan

Vilka lagar styr?

Biståndsbedömt stöd till dig som är funktionsnedsatt ges utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående.

För fram dina åsikter

Har du synpunkter på en verksamhet som utförs av Österåkers kommun eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss? Använda dig av kommunens e-tjänst för synpunkter och förslag.

Synpunkter och förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningar och organisationer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

fub.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet arbetar med frågor som har betydelse för människor med olika funktionshinder. Rådet påverkar genom att bland annat föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för handikappade i kommunen.

Tillgänglighetsrådet

På finska-suomeksi

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Senast uppdaterad:
fredag 15 maj 2020