Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Familjehem och jourhem

Vill du ha ett viktigt uppdrag? Det finns idag barn i Österåker som är i akut behov av boende. Därför söker vi dig som någon gång funderat på att öppna dörrarna och ta emot ett barn som behöver en trygg och stabil plats att bo.

Vi är i behov av familjer

Varje familj som öppnar sitt hem hjälper ett barn. Det är inte så krångligt, men alldeles oskattbart.

Det är mycket viktigt att den familj barnen kommer till är trygg och stabil, då det alltid är omtumlande för ett barn eller ungdom att behöva flytta hemifrån.

Tid, engagemang, kärlek

Barn föds och växer upp under olika villkor. De flesta har föräldrar som nästan alltid finns till hands med tid, engagemang och kärlek. För en del barn och unga ser verkligheten dock annorlunda ut. Det finns barn, ungdomar och föräldrar i vår kommun som tidvis har det så svårt att barnen inte kan bo kvar hemma hos föräldrarna. För att barnen ska må bättre måste de ibland flytta till ett annat hem för kortare eller längre tid. Där ska de känslomässiga och praktiska omsorgerna vara så goda att barnen och ungdomarna kan fortsätta att utvecklas.

Olika möjligheter

  • Ett familjehem tar emot barn och unga som en familjemedlem i sin familj under en kortare eller längre tid.
  • Att vara jourhem innebär att med kort varsel ta emot barn och ungdomar under en kortare tid som av olika skäl inte kan bo hemma.
  • Att vara en kontaktfamilj eller en kontaktperson handlar om att exempelvis träffa en tonåring på fritiden eller att ta emot ett barn, eller eventuellt ett syskonpar i hemmet en eller ett par veckoslut i månaden.

Vill du hjälpa?

Vi har ett ständigt behov av familjer och personer som kan göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd och hjälp. Vi söker trygga och stabila vuxna som med inlevelse kan vara ett kompletterande föräldrastöd till någon annans barn.

Grunden är att vilja ställa upp för barn och ungdomar som har det svårt. Ett engagemang är nödvändigt men det finns inga formella krav på utbildning eller materiell standard på dem som vill bli familjehemsföräldrar Det som avgör är att man är frisk och har plats för ett barn både fysiskt och känslomässigt.

Åtagandet som familjehem är inget som man ska klara på egen hand. Det bygger på mycket samarbete och ett tredelat ansvar mellan barnets föräldrar, socialförvaltningen och familjehemmet.

Det är socialförvaltningen som ansvarar för rekryteringen av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Hur blir man familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Familjer eller kontaktpersoner som är intresserade av att veta mer om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem eller att vara kontaktperson kan kontakta familjehemssekreterarna, se kontaktuppgifter nedan

Kontakt

Familjehemssekreterarna
08-540 810 00 (växel) rekryteringsgruppen@osteraker.se

Marina Wange, 08-540 812 39, marina.wange@osteraker.se 
Maria Öhrlund-Lindersson, 08-540 812 45, maria.ohrlund@osteraker.se 
Marita Svahn Jonson, 08-540 812 33, marita.svahnjonsson@osteraker.se

På finska-suomeksi

Familjehemssekreterarna Marina Wange, Maria Öhrlund-Lindersson och Marita Svahn Jonsson

Familjehemssekreterarna Marina Wange, Maria Öhrlund-Lindersson och Marita Svahn Jonsson

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Pauline Gröholt
Senast uppdaterad:
torsdag 19 december 2019