Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Faderskap, föräldraskap

Fastställda faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung men också rätt till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

Ogift

Om du är ogift moder ska socialförvaltningen utreda och fastställa faderskapet. Kontakta socialförvaltningen via 08-540 810 00 för att underteckna en faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse.

Gift

Är du gift moder gäller faderskapspresumtionen, som betyder att din make blir far till barnet.

Innan barnet är fött

En faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse kan undertecknas innan barnet är fött. Om socialförvaltningen inte kan fastställa faderskapet eller om mannen bestrider faderskapet måste domstol besluta vem som är far.

Samkönat par vid assisterad befruktning

För barn till samkönade makar som fått assisterad befruktning kan föräldraskapet fastställas under förutsättning att:

  • moderns maka, partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • behandlingen har skett enligt lagen om genetisk integritet
  • det är troligt att barnet kom till vid det tillfället

Om föräldrarna inte är gifta får modern vårdnaden om barnet. Vill föräldrarna ha gemensam  vårdnad kan detta anmälas i samband med att faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse undertecknas. Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle kan de tillsammans anmäla detta till Skatteverket där barnet är folkbokfört.

Barnets namn

Barnets namn måste du anmäla till Skatteverket. Du som har vårdnad om barnet ska anmäla barnets förnamn innan barnet fyller tre månader. Detta görs på en särskild blankett från Skatteverket som också godkänner namnet.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Pauline Gröholt
Senast uppdaterad:
måndag 1 juli 2019