Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Familj, barn och unga

När du behöver stöd eller råd av kommunen i din vardag kan du vända dig till socialförvaltningen. Det kan handla om hjälp och stöd kring relationer, din ekonomi, barn, partner, anhöriga och dig själv. De flesta stödformerna är helt kostnadsfria och vissa kan du få utan att först göra en utredning. De flesta stödformerna är helt kostnadsfria.

Olika typer av stöd

Orolig för ett barn

Om du är orolig för att ett barn kan du ringa socialförvaltningens mottagningsgrupp för frågor som rör barn och unga. Om du vill kan du lämna en orosanmälan. Du behöver inte ha några bevis för din oro.

Oro för barn

Familj och relationer

Behöver du hjälp i olika samlevnadsfrågor i din relation, din föräldraroll eller familjelivet i stort kan du vända dig till familjemottagningen. Där kan du få råd och stöd kring relationsfrågor. Vill du utveckla ditt föräldraskap håller familjemottagningen även i föräldrautbildningar.

Familjemottagning

Stöd till barn och ungdomar

För dig mellan 12–23 år finns ungdomsmottagningen. Hit kan du vända dig med frågor om relationer, sexualitet, preventivmedel, könssjukdomar eller om du vill prata om något som känns jobbigt för dig. Det finns drop-in och möjlighet att boka enskilda samtal.

Ungdomsmottagning

Webbplatsen Koll på soc svarar på många frågor som barn och unga kan ha om kontakten med socialtjänsten.

Koll på soc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Få oberoende rådgivning och stöd

Barnombudet finns till för dig som är barn eller ungdom när du känner dig mobbad eller har det jobbigt. Du kanske har problem med kompisar, kärleksproblem, eller har problem hemma eller i skolan. Här kan du vara helt anonym. Du som är förälder kan också kontakta barnombudet om du har frågor eller vill få råd kring barn och unga.

Barnombud

Vilka lagar styr?

Socialförvaltningen ger stöd och hjälp till barn, unga och familjen. Arbetet styrs av ett antal lagar. De mest övergripande är socialtjänstlagen, föräldrabalken samt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående eller kollegor som inte är inblandade i ärendet.

För fram dina åsikter

Har du synpunkter på en verksamhet som utförs av Österåkers kommun eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss? Använda dig av kommunens e-tjänst för synpunkter och förslag.

Synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samordnad individuell plan

Om du har insatser från socialtjänsten, skola och hälso-sjukvården kan du få en samordnad individuell plan (SIP). Syftet med planen är att de insatser du har ska samordnas. Om du själv önskar att en SIP görs, ber du någon du har kontakt med inom socialtjänsten, skola eller sjukvården att kalla till ett gemensamt SIP-möte.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Erica Sundberg
Senast uppdaterad:
tisdag 2 mars 2021