Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter och kan behöva stöd för att klara sin egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Det här behöver du göra

 • Om du har kontanter, pengar på banken, aktier eller fonder ska du använda dem i första hand.
 • Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja dem för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni ansöka tillsammans eftersom ni är skyldiga att försörja varandra.
 • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.
 • Om du kan arbeta måste du vara aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Om du på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta behöver du styrka nedsatt arbetsförmåga genom aktuellt läkarintyg.

Första ansökan - ring

Via mottagningstelefonen 08-540 812 20 får du kontakt med socialsekreterare som ger dig den information du behöver.

Öppettider för mottagningstelefonen

Från och med 7 juni till och med 3 september är mottagningstelefonens öppettider måndag till fredag klockan 10-11.

I samband med att du haft kontakt med mottagningen får du hem ett brev med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan. Lämna din skriftliga ansökan med begärda handlingar till Servicecenter i Alceahuset och legitimera dig.

Fortsätt ansöka via e-tjänst

Är du i behov av ekonomiskt bistånd i mer än en månad får du information av din socialsekreterare hur du ska gå till väga. Nästkommande ansökan genomförs digitalt via e-tjänst.

E-tjänst för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att göra ansökan behöver du logga in med bank-ID och bekräfta att du skickar in den. Är ni två personer som ansöker behöver ni båda bekräfta.
Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med bank-IDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du ansöker digitalt behöver du spara handlingar i 30 dagar och kunna visa upp dessa om din ansökan väljs ut till en kontroll.

Vad händer efter ansökan?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd träffar du en socialsekreterare. Syftet är att samtala om dina och familjemedlemmars behov och hur din väg till egen försörjning ska se ut och vilket stöd du kan få. Om ditt behov av ekonomiskt bistånd kvarstår träffar du en socialsekreterare regelbundet för att följa upp planen till självförsörjning.

När du träffar socialsekreteraren som är ansvarig för handläggningen av din ansökan och som ska stödja dig till självförsörjning får du hens kontaktuppgifter (mail och direktnummer). Socialsekreterarna är tillgängliga via telefon vardagar mellan klockan 13-14. Om du kontaktat socialsekreterare genom mail skall du få svar inom 48 timmar i enlighet med kommunens policy.

Beslut

När din ansökan är komplett, gör vi vårt bästa för att du ska få beslut inom fjorton dagar. Detta kan fördröjas vid högtider t.ex jul, påsk där det är röda dagar. Om du är berättigad ekonomiskt bistånd sker en utbetalning i samband med beslutet till det konto som du angivit på ansökan.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Läs mer om överklagan här.öppnas i nytt fönster

Hur mycket kan jag få?

Du kan själv göra beräkningen på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksnormen

Riksnormen bestäms av regeringen och ska räcka till kostnader för

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon

Skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • grundläggande hemförsäkring
 • läkarvård inom högkostnadsskydd
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • internetuppkoppling

Du hittar den här sidan också på finska-suomeksi.

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Emilie Axelsson
Senast uppdaterad:
måndag 7 juni 2021