Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter och kan behöva stöd för att klara sin egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Det här behöver du göra

 • Om du har kontanter, pengar på banken, aktier eller fonder ska du använda dem i första hand.
 • Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja dem för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni ansöka tillsammans eftersom ni är skyldiga att försörja varandra.
 • Om du har rätt till andra bidrag från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.
 • Om du kan arbeta måste du vara aktivt arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Om du är sjuk måste du ha ett läkarintyg som styrker att du inte kan arbeta.

Ring Socialförvaltningens mottagningstelefon

Via mottagningstelefonen 08-540 812 20 får du kontakt med socialsekreterare som ger dig den information du behöver. Mottagningstelefonens öppettider är måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 9-11. Onsdagar klockan 13-15.

Ansökan första gången - lämnas personligen

Samla alla dina handlingar om inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan. Ring mottagningstelefonen om du behöver information om vilka handlingar som behövs för just din ansökan. Lämna din skriftliga ansökan med bifogade handlingar till Servicecenter i Alceahuset och legitimera dig.

Nästkommande ansökan - digitalt

Ring mottagningstelefonen om du behöver information om vilka handlingar som behövs för just din ansökan. Du behöver spara dina handlingar i 30 dagar och kunna visa upp dem om din ansökan väljs ut till en kontroll.

För att göra ansökan behöver du logga in med bank-ID.
Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med bank-IDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänst för ansökanlänk till annan webbplats

Vad händer efter ansökan?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd träffar du en socialsekreterare. Syftet är att samtala om dina och familjemedlemmars behov och hur din väg till egen försörjning kan se ut och vilket stöd du kan få. Om ditt behov av ekonomiskt bistånd kvarstår träffar du socialsekreteraren regelbundet för att följa upp planen till självförsörjning.

När du träffar socialsekreteraren som är ansvarig för handläggningen av din ansökan och som ska stödja dig till självförsörjning får du hens kontaktuppgifter (mail och direktnummer). Socialsekreterarna är tillgängliga via mail och via telefon under telefontid måndag – fredag klockan 13-14.

Beslut

När din ansökan är komplett, gör vi vårt bästa för att du ska få beslut och utbetalning inom fjorton dagar.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet.

Läs mer om överklagan här.öppnas i nytt fönster

Hur mycket kan jag få?

Du kan själv göra beräkningen på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksnormen

Riksnormen bestäms av regeringen och ska räcka till kostnader för

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon

Skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt bistånd gäller också skäliga kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • grundläggande hemförsäkring
 • läkarvård inom högkostnadsskydd
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • internetuppkoppling

På finska-suomeksi

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Emilie Axelsson
Senast uppdaterad:
fredag 15 januari 2021