Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ekonomiskt stöd

Många upplever att ekonomi är svårt att hantera på egen

hand. Har du hamnat i en situation då försörjning har blivit ett problem? Eller vill du få råd om hur du kan sköta din ekonomi bättre? Så här kan du få hjälp.

Olika typer av stöd

Skuldsanering och planering

Budget- och skuldrådgivaren ger dig stöd och råd för att få ordning på din ekonomi. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en bättre översikt av dina skulder och prioritera rätt. Om du är hårt skuldsatt kan budget- och skuldrådgivaren hjälpa dig att ansöka om skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivning

Hjälp att sköta om ekonomin

Om du av olika skäl behöver hjälp att sköta din ekonomi och ta hand om dina tillgångar kan du få hjälp av en god man eller en förvaltare. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

God man, förvaltare

Ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Det ges som en sista utväg när alla andra alternativ är prövade. En socialsekreterare utreder och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd utifrån socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd

Få oberoende rådgivning och stöd

Ett personligt ombud hjälper dig som har psykiskt funktionshinder att ansöka om vård, stöd och service. Du får hjälp att bilda nätverk med dem du behöver komma i kontakt med, exempelvis kommunen, försäkringskassan, myndigheter med flera. Du behöver ingen diagnos eller ansökan för att få hjälp.

Personligt ombud

Har du problem med din ekonomi kan du få hjälp av en budget- och skuldrådgivare med hjälp, råd och stöd. Det kan gälla frågor kring budget, hur man kan rädda sin ekonomi och att få kontroll på sina skulder.

Budget- och skuldrådgivaren

Vilka lagar styr?

Österåkers kommun kan ge stöd i ekonomiska frågor till dig som bor här. Stödet styrs av ett antal lagar. De mest övergripande är socialtjänstlagen, föräldrabalken samt skuldsaneringslagen.

Skuldsaneringslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldrabalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt. De får inte prata om dig och din situation med utomstående.

För fram dina åsikter

Har du synpunkter på en verksamhet som utförs av Österåkers kommun eller har du förslag på hur vi kan förbättra oss? Använda dig av kommunens e-tjänst för synpunkter och förslag.

Synpunkter och förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Kommunikationsenheten

Sakkunnig:
Emilie Axelsson
Senast uppdaterad:
fredag 15 januari 2021