Sök Socialnämndens föreningsbidrag

Två kvinnor tittar på en dator

Föreningar i Österåkers kommun som arbetar inom det sociala området kan söka Socialnämndens föreningsbidrag. Bidraget riktar sig till föreningar som är aktiva inom kommunen och jobbar förebyggande. Föreningen ska också ha aktiviteter tillgängliga för sin målgrupp.

Ansökan ska innehålla senaste årsmötesprotokollet, senaste årets verksamhetsberättelse och budget för det sökta året. Endast kompletta ansökningar kan behandlas. Sista ansökningsdag är den 30 april. Skicka ansökan till socialnamnden@osteraker.se.

Socialnämnden fattar beslut om vilka föreningar som tilldelas bidraget i juni 2023.

Publicerad:
Senast uppdaterad: