Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Just nu pågår Aurora 23

Bilden visar skjortärmen på en militär i  uniform. I bakgrunden kan man ana att det är någon annan som går. Det ser ut som att det är en tågperrong.

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23. Övningen är en av de största i Sverige på många år och kommer bland annat orsaka störningar i trafiken. Militär personal kommer vara mer synlig än vanligt.

Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett beväpnad angrepp mot Sverige. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland.

Hur påverkar det mig?

Försvarsmakten övar på sina egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende informeras. Stora militära transporter på vägarna påverkar trafiken. Lågt flygande helikoptrar och stridsflyg kan orsaka överraskande buller. Militär personal är mer synlig än vanligt.

Radiosänt mobiliseringsmeddelande

För att på ett realistiskt sätt öva mobilisering sändes den 24 april ett mobiliseringsmeddelande i radio i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet sändes via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid.

Källa: Försvarsmakten och krisinformation.se.

Publicerad:
Senast uppdaterad: