Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18.00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare.

Hur upplever du tryggheten i Österåker?

Bild på en polisbil som står på Storängstorget. Det är kväll och mörkt. Lamporna från skyltar på Åkersberga centrum lyser.

I dagarna skickar vi tillsammans med polisen i region Stockholm ut en enkät till dig som är 16–85 år . Trygghetsmätningen ger dig en chans att berätta om dina upplevelser och påverka trygghetsarbetet i Österåker och framåt.

Trygga medborgare är målet för det arbete som polisen och kommuner gör tillsammans. För att få en överblick av lägesbilden i Österåker genomförs en gemensam trygghetsmätning.

Genom en anonym enkät är syftet att få en bild av upplevelsen av trygghet och brottsutsatthet i Österåker. Resultatet kommer att ligga till grund för polisens och kommunens gemensamma aktiviteter och som underlag för uppföljning av tidigare genomfört arbete.

Din uppfattning är viktig för oss och betyder mycket för vårt trygghetsskapande arbete. Är du en av de som fått enkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är en möjlighet för dig att berätta om dina upplevelser och påverka vårt arbete framåt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: