Utbildning för bättre vård i livets slutskede

Tre personer står bredvid varandra

Från vänster: Petra Lidback från Smedbygården tillsammans med läraren Ingeli Simmross och Elisabets Hicuta från Enebackens äldreboende.

Under våren stärker Österåkers kommun kompetensen hos personal som vårdar människor i livets slutskede. Alla vård- och omsorgsverksamheter erbjuds utbildning.

Många människor som befinner sig i slutet av livet har behov av palliativ vård, som förebygger och lindrar lidande där sjukdomen är obotlig. Palliativ vård handlar om ett förhållningssätt och en vård som ser till hela människan.

Utbildningen som nu genomförs i Österåker, är startskottet och grunden för en kompetenssatsning som kommunen nu gör inom den palliativa vården.

–Vi är väldigt glada för det stora intresse som visats från våra verksamheter att göra denna satsning på vård i livets slutskede. Det här är ju något som berör oss alla, men från olika perspektiv som vårdpersonal, anhörig och den boende själv. Att få se deltagarna identifiera de förbättringsområden de ser i sin egen verksamhet och de handlingsplaner de utformat utifrån det, visar på ett otroligt engagemang och att de verkligen varit aktiva under utbildningen. Vi har fått väldigt fin respons från deltagarna om kursens innehåll och utbildare, säger Mia Morén som är medicinskt ansvarig sköterska i Österåkers kommun.

Palliativa ombud

Personal på fem äldreboenden och en gruppbostad går utbildningen under våren. De blir därefter palliativa ombud, vars roll blir att identifiera patientens olika omvårdnadsbehov i tidig och sen palliativ fas, samt att sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningsätt till sina kollegor.

Petra Lidback från Smedbygården blev nyligen klar med utbildningen.

–Det var en givande och viktig utbildning som alla som arbetar inom vård och omsorg borde gå, säger Petra Lidback.

Christina Pettersson från Bergsättra gruppboende är också nöjd med utbildningen.

–Utbildningen var jättebra för kursledaren inkluderade LSS. (Lagen om särskilt stöd) Jag är tacksam att få gå utbildningen och att Österåkers kommun satsar på det, säger hon.

Porträt på Christina Pettersson som gick utbildningen i palliativ vård

Christina Pettersson från Bergsättra gruppboende.

Kursen anordnas av Palliativt kunskapscentrum som är en del av Region Stockholm.

Läs mer på Palliativt kunskapscentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Palliativ vård

Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med en obotlig och livshotande sjukdom. Målet är att patienten ska ha det så bra som möjligt trots sjukdomen.

Ett av den palliativa vårdens viktigaste mål är att lindra smärta och andra symtom. Vården ska också erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för patient och närstående.

Palliativ vård kan erbjudas i hemmet, i vård- och omsorgsboenden, på ett sjukhem, sjukhus eller på en specialiserad enhet; hospice.

Publicerad:
Senast uppdaterad: