Unga i fokus i kampanj mot våld

Bilden visar ett omplåstrat hjärta. Bredvid står texten Våld är aldrig ok.

Återigen deltar Österåkers kommun i kampanjen Våld är aldrig ok, som belyser våld i nära relationer. Kampanjen är kommunöverskridande och startar 14 november 2022. Syftet är att uppmärksamma det stöd som finns att få.

Våld är aldrig ok är en gemensam kampanj med grannkommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm.

– I likhet med övriga landet har Österåker ett stort problem kring våld i nära relationer. Att våld aldrig är ok är ett viktigt budskap som vi hoppas når ut bättre genom att samarbeta över kommungränserna, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Konsekvenserna av våld i en parrelation kan vara mer skadliga för unga än för vuxna. Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet.

– I år fokuserar vi extra mycket på att nå unga människor i kanaler där de befinner sig. Att arbeta med främjande och förebyggande aktiviteter tidigt för barn och unga, är rätt väg att gå i det våldsförebyggande arbetet, säger Daniela Balladares, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring våld i nära relation och att det påverkar den psykiska hälsan. Kampanjen syftar också till att bredda den vanliga uppfattningen om vad våld i nära relation är. Även tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll är våld i nära relation.

– Med den gemensamma kampanjen ”Våld är aldrig ok” vill vi tillsammans våra grannkommuner, berätta om det stöd och råd som både våldsutsatta och våldsutövare oavsett ålder kan få för att kunna bryta destruktiva relationer, säger Daniela Balladares.

Samarbetar även med lokala aktörer

Kampanjen kommer att synas med start den 14 november och två veckor framåt, bland annat på busshållplatser i de deltagande kommunerna samt i Ropsten och på Östra Station. Österåker samarbetar även med lokala aktörer som Kvinnojouren och Svenska kyrkan i Österåker samt ungdomsjouren Bellis för att nå ut med budskapet lokalt.

Våld är aldrig ok delfinansieras av Storsthlm, en kommunal samverkansorganisation för alla kommuner i Stockholms län (www.storsthlm.se).

Stöd finns att få

Om du utsätts för hot och våld av någon som du bor ihop med, eller en annan
närstående person, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten i Österåkers kommun. För kontaktuppgifter besök osteraker.se/vald.

Både den som är utsatt för våld och den som utsätter andra för våld behöver hjälp. Även den som bevittnar våld behöver hjälp.

Klicka på bilden för att se hela dekalen


Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill. Våld i nära relationer kan vara såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat, latent och materiellt.

Under kampanjens andra vecka (vecka 47) startar den nationella kampanjen En vecka fri från våld, där våldet ännu mer kommer att uppmärksammas i Sverige och internationellt.

Här kan du läsa mer om vad som händer i Österåker under En vecka fri från våld.

Österåkers kommun arbetar proaktivt tillsammans med många andra aktörer i samhället för att du som bor och verkar i kommunen ska kunna känna sig trygg under dygnets alla timmar.

I Österåkers kommun arbetar vi våldsförebyggande året runt. Här kan du läsa mer om hur det arbetet ser ut.

Publicerad:
Senast uppdaterad: