Berusningsmedel bland barn och unga

Vi vill uppmärksamma dig som förälder på att lustgas används som berusningsmedel bland barn och unga. Dessutom använder allt fler i ung ålder av e-cigaretter.

Den senaste tiden har polisen och kommunens bevakningsföretag vid flera tillfällen uppmärksammat tomma lustgastuber, lustgaspatroner och rester av ballonger bland annat i Garnsviken och Kottens lekplats. Patronerna och tuberna innehåller ren lustgas som personer berusar sig med och skiljer sig mot den som används inom sjukvården då den är uppblandad med syre.

Lustgasen andas in i berusningssyfte och kan leda till hjärnskador, syrebrist och medvetslöshet. Personer som berusar sig med lustgas riskerar att hamna i missbruk och destruktiv utveckling.

E-cigaretter

Fältgruppen i kommunen har även uppmärksammat att yngre ungdomar vejpar, det vill säga använder sig av e-cigaretter. Det rör sig om väldigt unga personer neremot 10-års ålder.

Kontakt

Vid akut situation ring: 112!

Socialtjänstens mottagningstelefon: 08-540 812 56

Vårdguiden: 1177

Maria Ungdom: 08-123 474 10

Publicerad:
Senast uppdaterad: