Polisens trygghetsmätning 2021

Kommunpolis Madeleine Holmström och Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Nu kan du ta del av polisens trygghetsundersökning för Österåker. Resultatet för 2021 visar att den upplevda tryggheten ökat sedan föregående år. Kommunen samarbetar med polisen för att öka tryggheten ytterligare.

Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat från polisens mätning som genomfördes i våras. Österåkersborna känner sig mindre oroliga för att bli utsatt för inbrott eller våld i offentlig miljö i jämförelse med 2020 års mätning.

– Polisen har frågat ungefär 900 invånare i Österåker hur de upplever tryggheten i kommunen. Svaren visade i stort sett en förbättring på alla områden, men vi är inte i mål än. Det är inte bara polisens ansvar att öka tryggheten, resultatet visar även hur vi på kommunen ska planera våra insatser framöver, säger Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun.

Österåkersborna känner sig trygga i många delar av Österåker men att polisen i samverkan med kommunen behöver stärka upp vissa områden ytterligare. Exempel är Åkersberga centrum, Norrgårdsvägen, Åkersberga station och Söraområdet inklusive Cirkel K.

– Resultatet är positivt och visar att vi arbetar i rätt riktning, men vi är inte nöjda. Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i alla områden i Österåker. Polisen kommer fortsätta att kika på vad vi kan göra i de områden där otryggheten upplevs som störst, säger Madeleine Holmström, kommunpolis i Österåker.

Andelen som är trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning. Ett resultat som även är högre jämfört med snittet för regionen. Däremot är kvinnor otryggare än män under kvällstid. Även om fler kvinnor känner sig tryggare i Österåker än föregående år, är skilladen mellan svaren från kvinnor och män tydlig både regionalt och nationellt.

Andelen kvinnor och män angående den upplevda tryggheten på kvällen i Österåkers kommun 2021

Andelen som uppgett att de känner sig trygga på kvällen i Österåker 2021. Klicka på bilden för att se den i ett större format.


Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig belysning, klotter och olovlig trafik på gång- och cykelvägar.

Problematik kring berusade personer som stör ordningen samt narkotikamissbrukare på offentliga platser har även det minskat i Österåker och ligger på en nivå som är mycket lägre i jämförelse med snittet i region Stockholm.

Om Polisens trygghetsundersökning i region Stockholm

Polisen genomför för andra året i rad en trygghetsundersökning. Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 43 000 personer i åldern 16–84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt område. Årets undersökning visar på en hög svarsfrekvens för Lokalpolisområde Södra Roslagen där kommunerna, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd, Österåker och Täby ingår. Syftet med mätningen är i huvudsak att utveckla polisens och kommunernas arbete och att mäta effekterna av de insatser som genomförts.

En lokal sammanställning av polisens trygghetsundersökning för Österåker hittar du under relaterade dokument nedan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: