Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Så här säkrade Österåker bemanningen under coronapandemin

Österåkers kommun insåg tidigt att coronapandemin kommer ha stor påverkan på personalförsörjningen i hela kommunen och startade därför upp bemanningsenheten med vikarier för förskola och skola, kök och servering samt vård och omsorg.

Vikarierna som går till förskola och skola samt kök och servering får introduktion och handledning på plats. Vikarierna inom vård och omsorg påbörjar sin anställning med en tredagarsutbildning och under våren har tre utbildningstillfällen hållits. I början på juni hölls den tredje utbildningen och under våren har totalt 62 personer fått introduktionsutbildningen och blivit redo att börja jobba som vikarier och sommarvikarier inom vård och omsorg.

Under de tre dagarna får de nyanställda vikarierna bland annat lära sig basala hygienrutiner, något som är avgörande för att minska smittspridning. I utbildningen ingår också smittvägar, diagnoser, bemötande och förhållningssätt, Lex Sara och Lex Maria, socialdokumentation, sekretess och tystnadsplikt, lagstiftning samt webbutbildningar från Vårdhygien Stockholm och Socialstyrelsen om covid-19.

- Det har varit ett fantastiskt engagemang hos personerna som gått utbildningen. De har varit väldigt kunskapstörstande och verkligen tagit sig an sin nya roll. Många har aldrig jobbat inom vården innan utan kommer från helt andra branscher, säger Lina Gustavsson som är en av lärarna på utbildningen.

Lina har tillsammans med Marika Ångman och Åsa Turesson, som alla arbetar eller har arbetat på Österåkers kommun, handplockats som lärare till utbildningen och de kompletterar varandra bra i undervisningen med sina olika bakgrunder och specialinriktningar. Alla tre har bakgrund som vårdlärare, Lina är dessutom lärare inom psykologi, Marika är skolsköterska på Röllingbyskolan och Åsa har arbetat på socialförvaltningen som kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Åsa Turesson, Marika Ångman och Lina Gustavsson

Åsa Turesson, Marika Ångman och Lina Gustavsson

Åsa Turesson gick i pension våren 2019 men tackade direkt ja när hon blev ombedd att undervisa nyanställda på bemanningsenheten.

- För mig är den här introduktionsutbildningen ett väldigt konkret sätt att bidra i den här pandemin. Precis som många andra är jag orolig så att kunna utbilda andra som ska stödja och hjälpa personer inom vård och omsorg känns väldigt bra. Sen tycker jag det är fantastiskt att kommunen kan sätta upp den här utbildningen på så kort tid och få allt att funka så bra, säger Åsa.

Marika Ångman håller med.

- Det var ansvarstagande och snabbtänkt att starta upp bemanningsenheten och tredagarsutbildningen. Tittar vi tillbaka på våren så har det verkligen behövts vikarier med tanke på att du ska stanna hemma vid minsta symtom på förkylning. Och som vikarie känner du dig tryggare om du har fått en grundläggande utbildning. Vi har fått väldigt bra resultat på våra utvärderingar med många nöjda deltagare. Det är verkligen bra personer som har sökt sig hit och nu går vidare till vård- och omsorgsyrken, säger Marika.

Då även privata utförare kan ta del av bemanningsenhetens vikarier har en del av dessa kunnat anställas för längre eller kortare vikariat och tack vare att Österåkers kommun satsat på att utbilda vikarier har personalläget varit gott inom vård och omsorg, förskola och skola samt kök och servering större delen av våren.

Är du i behov av att rekrytera vikarier till din vård- och omsorgsverksamhet? Skicka en förfrågan till pfbemanning@osteraker.se

Läs intervjun med Stefanie Bäfvenberg som gick utbildningen den första omgången

Se SVT Nyheters reportage från den andra utbildningsomgångenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 26 januari 2021
Senast uppdaterad:
tisdag 26 januari 2021