Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nu byggs det personliga boendet i skärgården

Ett nytt särskilt boende för äldre växer just nu fram på Ljusterö. Mitt i den lantliga idyllen, nära natur och service, i hemlik miljö kommer tio lägenheter att bli hem för personer som behöver extra omvårdnad på ålderns höst.

Boendet byggs i anslutning till trygghetsboendet Görjansgården och ger tack vare sin placering goda möjligheter till utevistelse. Här finns också social service som affär, postombud, LSS-boende, skola och kyrka.

Boendet, som är en envåningsbyggnad, är placerat med utblick mot det öppna landskapet i söder. En så stor del som möjligt av skogskullen med tallar i väster och nordöst om byggnaden har bevarats för att behålla naturen och omgivningarna.

– Det här blir så bra med ett litet boende för äldre ljusteröbor med stora omvårdnadsbehov, men också för deras anhöriga som slipper resor till fastlandet vid besök. Vi är också väldigt nöjda med den samordning som kommer att ske med hemtjänsten. All omvårdnad förläggs till samma ställe, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Monica Kjellman (L).

Boendet står klart under senvåren 2021 och är till för den som är äldre och som har omfattande behov av omsorg och stöd i sin vardag och inte kan klara sig hemma med hemtjänst. Österåkers kommun ska stå för driften av boendet pch placering sker efter biståndsbeslut från socialförvaltningen.

I bildspelet kan du se bilder från det pågående bygget.

Frågor och svar

Här kan du ta del av frågor och svar om boendet.

Måste jag ha bott på Ljusterö för att få plats på det nya boendet?

Nej det behöver du inte. Det nya boendet blir valbart tillsammans med de andra särskilda boendena för äldre i kommunen.

Det har varit tal om att bygga ett särskilt boende på Ljusterö under flera år. Varför tog det så lång tid innan bygget började och varför gick det så fort nu?

Detaljplanearbetet tog tid, liksom att fatta nödvändiga kommunala beslut och genomföra upphandling av byggnationen.

Det är rätt få lägenheter. Varför bygger ni inte större?

Storleken på det särskilda boendet baseras på flera faktorer. Dels går det inte att säga att behovet av fler lägenheter finns om man ska döma av tidigare antal personer på ön som har behov av denna insats, dels medgav inte tomten en större byggnation.

Kan alla som vill, oavsett sjukdomsdiagnos, få plats på det nya boendet?

Boendet är utformat för den som har stora fysiska behov av omsorg och stöd.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
tisdag 1 december 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2020