Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Få utsätts för brott men många är oroliga visar polisens trygghetsmätning

Onsdagen den 16 september presenterade polisen resultatet av sin trygghetsundersmätning som gjordes i Stockholmsregionen under våren 2020. Frågorna berörde bland annat förekomst av narkotika, nedskräpning och trafik. Svaren från invånarna i Österåkers kommun återspeglar generellt svaren från hela regionen.

Områden som sticker ut

Några resultat sticker ut något och de rör de centrala delarna av Åkersberga. De boende här upplever i lite högre utsträckning problem med narkotika. På det här området arbetar hela kommunen tillsammans för att förebygga, bland annat genom kompetenshöjning av personalen, kartläggning av problemen och att fokuserat arbeta med ungdomar som riskerar att hamna snett. När det bedöms nödvändigt ökar kommunen också närvaron av resurser från bevakningsbolaget. Dessutom samverkar kommunen sedan en längre tid med polisen i syfte att fler narkotikabrott ska upptäckas och anmälas, bland annat genom att polisen prioriterar Österåker med hög närvaro.

Läs mer om kommunens drogförebyggande arbete

De boende i centrala Åkersberga upplever också i lite högre grad problem med bland annat skadegörelse, klotter och nedskräpning. Österåkers kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande trygghetsarbete som exempelvis att förbättra och underhålla belysning och har tagit fram en klotterstrategi för att motverka klotter.

Problem som dålig belysning och buskörning, exempelvis mopedkörning på gång- och cykelvägar, finns däremot i hela kommunen och något som kommunen arbetar med bland annat genom belysningsåtgärder, översyn av fartreducerande hinder, samarbete med polisen om trafikinsatser och framförallt genom att uppmana föräldrar att ta sitt ansvar i samband med dessa problem.

­­– Tidigare år har vi gjort egna undersökningar och vi har bra koll på tryggheten i kommunen. Den här trygghetsmätningen som polisen genomfört är den första för hela Stockholms län där varje kommun är med. Vi kommer naturligtvis analysera resultatet från polisens undersökning, det är ett bra underlag för att tillsammans med polisen planera fortsatta åtgärder för de områden där invånare känner sig otrygga, säger Ulf Palmgren, säkerhetschef på Österåkers kommun.

Att kommunen och polisen samverkar för att öka tryggheten är viktigt då aktörerna har olika roller och ansvarsområden i trygghetsarbetet.

– Undersökningen visar det vi också ser, att många är oroliga för att utsättas för brott. Vi som kommun arbetar förebyggande men det är polisen som behöver utreda och lagföra de som begår brott. Vi ser fram emot att ta del av åtgärderna som polisen tar fram som ett resultat av undersökningen, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun.

Läs mer om trygghetsmätningen på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan själv anmäla otrygghet i Österåker

Om du känner dig otrygg på en plats eller i området där du bor kan du enkelt skicka in det till Österåkers kommun via kommunens app för felanmälan. Välj kategorin Trygghet i appen. I samma app kan du även anmäla klotter, nedskräpning, belysning och annat som rör våra gemensamma ytor i kommunen.

Läs mer om felanmälan och hur du laddar ner appen

Anmäl brott till polisen

Om du ser eller utsätts för ett brott, ring alltid 112 och gör en polisanmälan. Har du tips om brott, ring 114 14. Där och på polisens webbplats kan du också göra vissa polisanmälningar.

Redaktör:
Sofia Nyström

Publicerad:
onsdag 16 september 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 16 september 2020