Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåker tar krafttag mot droghandel

Österåkers kommun påbörjar nu ett projekt för att stoppa droghandeln i kommunen. Såväl snabba som långsiktiga, förebyggande insatser kommer att göras.

I Österåker har en gruppering med ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år uppstått som på olika sätt är involverad i drogförsäljning i kommunen, framför allt i Åkersberga centrum.

– Vi gör kraftfulla insatser där vi som kommun kan påverka i samarbete med Polisen för att motverka och förebygga droghandel och -nyttjande. Vi är en kommun som tydligt visar vårt motstånd mot droger, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun tar just nu fram en lägesbild och orsaksbild tillsammans med Polisen. Projektet Stoppa droghandeln kommer att göra snabba insatser för att stoppa drogförsäljningen i kommunen och stoppa nyrekryteringen av ungdomar, stärka berörda föräldrar, informera allmänheten, samt hjälpa ungdomar och unga vuxna att sluta med droger och hoppa av kriminella grupperingar. Sedan tidigare satsar kommunen på förebyggande arbete genom Trygg i Österåker, samarbete med skola och Polisen, nattvandring, social rondering och fritidsfältare.

Exempel på långsiktiga insatser är att stärka det förebyggande arbetet med barn, unga och familjer, höja kunskapen hos personal som möter barn och unga, norm- och värdegrundsarbete i förskolan och skolan, fysiska åtgärder i Åkersberga centrum för att öka tryggheten och säkerhet, samt utveckla samverkan med det lokala näringslivet.

I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från kommunen och Polisen. Totalt beräknas 2,7 miljoner kronor avsättas för projektet under 2018.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 29 maj 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 15 januari 2020