Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ökad kvalitet i särskilt boende för äldre i Österåker

Österåkers kommun ökar kvalitén på särskilda boenden i kommunen med ny teknik och ännu större fokus på de äldres behov på natten.

I mars 2018 bestämde Vård- och omsorgsnämnden i Österåkers kommun att följa den rekommendation som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram om kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten. Rekommendationen är framtagen för att stötta kommunerna och fokuserar bland annat på individens behov av hjälp och stöd, personalens arbetssätt, tekniska lösningar och hur lokalerna är utformade.

För de särskilda boendena i kommunen innebär det mer arbete med fokus på att stärka och utveckla kvaliteten. Österåkers kommun och utförarna av särskilt boende kommer vid samverkansmöten gå igenom och diskutera innehållet i SKL:s rekommendation. Därefter görs en kartläggning över hur det ser ut inom respektive boende idag, hur rekommendationen uppfylls och, vid behov, lägga upp en plan för att genomföra rekommendationen inom respektive verksamhet. Vid de uppföljningar som görs av verksamheterna kommer socialförvaltningen också att titta på hur rekommendationen följs.

Använda ny teknik mer

De flesta äldre trivs på sina särskilda boenden visar färsk statistik från Socialstyrelsen. För att behålla och öka trivseln ytterligare finns delar som kan förbättras. En av SKL:s rekommendationer är att i allt större utsträckning använda rörelselarm och kameror på natten. Då blir det lättare att upptäcka när en boende behöver hjälp och de boende blir inte störda i sin nattsömn vid regelbundna kontroller.

– Det handlar inte om att ersätta mänsklig kontakt med teknik. Snarare tvärtom. Med teknik får vi ett effektivare arbetssätt genom att frigöra tid för personalen att ägna tid åt de boende när behoven uppstår, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.

Kritiserade bemanningsföreskrifter är bakgrund

Bakgrunden till SKL:s rekommendation är de bemanningsföreskrifter som Socialstyrelsen tog fram under 2014 och som mötte stark kritik i kommunerna. Förslaget var alltför detaljreglerande för att kunna bidra till kvalitetsutveckling för de äldre. Istället gjordes ett förtydligande i Socialtjänstförordningen som tillät en större flexibilitet. Baserat på detta, åtog sig SKL att ta fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet i äldreboende, skriver SKL.

Läs SKL:s nyhet om rekommendationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Redaktör:
Sofia Nyström

Sakkunnig:
Kerstin Odenfelt
Publicerad:
måndag 30 april 2018
Senast uppdaterad:
måndag 30 april 2018